Pumet keink y Mabinogyon: Chwedyl y Kymro Kanol

Wedi kanuot yr wyu y Ryngrwyt, a gwelau mai da ydyw. O'r herwyd, yskriuenny y gwnau arnaw yn dywedyt yr hynn y gwnau gyda'm bywyt. Y rann fwyau o'r amser, yuet ydyw. Hoffau yuet.

Enw: Y Kymro Kanol
Lleolyat: Kymru, Ynys y Ketyrn

26.9.06

Minneu yn esbonyaw uy trafferth gyta bunot, a mal y maent yn rodi penn tost i Kymro truenus

Wele, myui yssyd gweti bot yn sal iawn y dydieu diweythau hynn, och arswyduss o'r auiechyt hwnnw yssyd yn taraw pop gwr yn y dro. Seu yr auiechyt, annwyt y penn. Och o hwnnw eilgweith, hep myui, kanys nit ydynt Beechamyeit neu Lemsippyaw yn ych helpyaw pann ydych gydak annwyt y penn; namyn un peth yssyd yn gweithyaw, a hwnnw seu Tenants Special. Reit yw yuet dek kann o'r dyot dieulik hwnn bop diwrnod am seith diw, ak yna, gydymdeith hoff, llyma ych dadepru. Eithyr, gweti seith niwrnot o Tenants Special yr wyu yn awr gyda penn mawr mwy na phenn Aled ap Sion wrth idaw welet y siek am gyulwynawu Kaniateu Adoli (yssyd yn goppi o Dechreu Kanu Dechreu Kanmawl beth bynnak). Penn mawr, eithyr penn hep annwyt yndaw. Da o hynny.

Onyt sut, ue'ch klywau yn traethu, y keueist titheu yr annwyt penn mawr MAWR hwnnw, Kymro Kanol? Ha, wyr a bunot, myui a dywetau wrthych.

Wele, mal y kouiwch, yr oedwn gweti gwahod y uun hynot y chyghaned Anti Neli am diot yn Koui Karrek wythnos diweythau. Mawr ydoed uy ouyn am hynn, kanys yr oedwn gweti klywt ar y si yssyd yn tramwyaw trwy Kaer Seint, a gann Day Day yssyd yn gwypot a uath betheu, bot Anti Neli yn hen ak yn uisgrell ak yn kasglu kathot ak yn bwytaw plant (onyt euallei bot Day Day yn gwneuthur hynn i uynyd mal pann y dywetod bot bunot Deinyolenn yn agor y koeseu am bunt. Kostyaw bron dwyweith hynny y mae.). Yuelly, mynet y gwneuthum i Koui Karrek, gweti treunu i gyuaruot Anti Neli a'y hadnaphot hitheu trwy y chap melynn a'y syspendars gloywon gwyrd. Onyt hirueith ydoed uy nisgwyl, gydymdeithyon hoffus, a mwyuwy uym pendronni wrth immi yuet un kwryu Almaenik ar ol y llall yn diskwyl amdanni.

Tair nosonn uel hynn y bum yn diskwyl. Gweti y trydyd noson, hepe ui yn uym penn: "Och a wi, Kymro, nat wyt gweti diskwyl llawn digonn am honn. Paham y dewiseist titheu hyhi, pann ydoed yn amlwk bot ereill yn llawn mor barot i rodi y kalonneu a'u aryan kwryu itt? Paham, yn neilltuawl, na eli ditheu gartreu ak yuet mwyuwy o diot da gann wylyaw "Pa uod y mae i wrda datrys penpleth mal Mair?" (eithyr, gwae ui, y gyures gywrein honn yssyd gweti gorffen, och o'r diurot i yrua Garmon Northwyn)." A wele, myui a euthum o Koui Karrek, yn eithau medw, eneit, a mynet tua threu.

Onyt, wrth immi uynet ar uy hynt, teimlaw mawr ysiktot a wneuthum, kanys y kwryu Almaenik yssyd yn gallu gwneuthur diurot mawr i du mywn un ryw Kymro. Ak o'r herwyd, minneu a oruu eisted uy hun ar orssed gerllaw, seu ydoed ar y Kei ger y Kaer. Ak wrth immi etrych allan tua'r dreu, myui a syurdaneis wrth immi welet gwreic ar uarch canwelw mawr aruchel, yn dyuot ar hyt y prifford a gerdei heb law yr orssed. A wele, hitheu ydoed yn noethlymunn borkyn groen, a dim gwisk o bali o gwbwl GWBWL arni. A hep myui wrthi uyn hun yn uy penn, "wele, Kymro, reit yw bot hi yn wythnos y glas ym Bangor Iskoed, kanys dim onyt pryd hynny y mae bunot iueink yn diosk y gwisgoed am dim reswm amlwk ak gwetyn marchogaeth meirch." Eithyr, er hynny, myui a geueis uy swynaw, a keissyaw mynet ar ol y wreik a wneuthum. Onyt pa mor agos y deuthum at y wreik honn, llyma y pellter odi wrthyu yn ehagu. Ak er immi ruthraw i dal i uynyd a hyhi, wele y pellau uydei hitheu odi wrthyu ui. Eithyr nit mawr ydoed uy syurdan, kanys medw oedwn, ak yn goruot kropian ar uym petwar.

Yuelly, seu y diwrnot wetyn, myui a euthum eto i'r orssed ger y kei ger y Kaer, ak eisted arnaw, a llyma etaw y uun noeth ar geuyn y march kamwelw mawr aruchel (och o'r bardoni yssyd yn uyg gwaet!) yn mynet ar hyt y fford. A llyma ui yn keissyaw y hela unweith etaw, a'r tro hwnn myui oedwn yn llai medw (onyt dal yn eithau medw, kanys gweti amser kinyaw yr oed) ak heyut gweti dwyn motorised scooter Mihangel Pontsteffan i'm kynorthwyaw. Onyt, och, etaw yr un peth yn digwyd, seu pa mor agos y delwyu atti, seu y pellter hitheu odi wrthyu yn dinewit.

Wel, erbyn y trydyd diwrnot, eneit, gweti uy mawr pissyaw ymdeith yr oedwn, kanys nit ydoed hynn yn uuudhau i reoleu Physek o gwbwl GWBWL, eithyr medau inneu wrth uy hun, "Kymro, yn pop un chwetyl Kymraek Kanol, reit yw i wneuthur popeth deirgweith, ak ar y trydyd tro, llyma y kynllwyn yn llwydaw". Yuelly, y trydyd diw myui a euthum at yr orssed, ak wele etaw y uun yn dyuot ar y march kamwelw etc., onyt y tro hwnn myui a auaeleis mewn kolommen ydoed gerllaw yn bwytaw uy sglotionn, a'y LLUCHIAW at y uun. Ak wele, llyma y golommen yn taraw y uun ar y penn, a hep hitheu "Aw! Ffwk!" a diskynn odi ar y march a syrthyaw i mywn i'r Auon.

"Och a wi a wo!" hepeis wrth welet uyg kamwed a heuyt poeni y bydei Iawndal Unionsyth yn uy sarnu a dwyn uy holl aryan kwryu, a wele uy plymiaw y mywn i'r dwuyr ar y hol. A wele, i dorri ystori hir a diulas yn ychytik llai hir a diulas, myui a'y hachupod a'y karyaw i'r lann.

Ak wele, yr hedlu oedynt yno, a mawr ydoed yr ocheneityaw a'r tynnu gwallt wrth immi geissyaw esbonyaw pam oedwn yn wlyp domen ak yn kydyaw buun noeth yn uy nwylaw ak heuyt yn drewi o Tenants Special. A hepe ui, "Ha, wyr, marchogaeth ydoed ar geuyn march kamwelw mawr aruchel, a kaffael trafferth i'w dal oedwn, ak yuelly taulu kolommen nepell a wneuthum, ak o'r herwyd hyhi a syrthiod ar y penn i mywn i'r auon. A llyma ui yn y hachub."

A hepent hwy, "OK". Kanys gwyrda yw hedlu Kaer Seint, ak yn ymdiriet mywn Kymry Kanol kall mal myui.

Ak wele, myui a etrycheis i mywn i lygeit y uerch ydoed yn uym breichyeu, ak wele, oedynt yn biws! "Och!" hepe ui, nit am y tro kyntau y diw hwnnw, "ai tydi ydyw y uerch a'r llygeit piws, eneit?"

"Wel, debyk," hep hi.

"Och!" mede ui (gann wneuthur notynn yn uym penn i dechreu medwl am ebychyat newyd), "ony weli pa mor debyk i geink Pwyll a Rhiannon yw yr hanes hwnn? Ak wele, yn y chwetyl honno, Pwyll a gauod gysku gen Rhiannon, a mawr ydoed y streetkred eu ymysk y gwyr ereill o'r herwyd. A gau inneu wneuthur yr un peth genti?"

A hep hi, "Na, Kymro, kanys yr wyu mewn poen ar ol i ryw kolommen daraw uym penn, ak yn oer ak yn wlyp ar ol hanner bodi yn y dwuyr, ak heuyt wyt yn bot yn llei ramantaid nag y gelli gann dy dwylaw yssyd yn phondlyaw uym bronneu swmpus."

"O, sori," hep myui (onyt dim yn sori mywn gwirioned).

"Ak yr wyu nawr yn kysylltu a Iawndal Unionsyth, kanys wyt gweti achosi diurot immi," hep hi.

"Keillyeu", hepe ui.

Ak wele, hyhi a aeth ymdeith ar y march kamwelw &c. Onyt nit wyu etaw gweti derbyn negesseu gann y kyureithwyr yn uy bygwth am y treissyaw ak aderynn mor, nak ychweith gweti derbynn neges gariadus arall genthi, onyt yr wyu gweti dal annwyt yn uy penn o neityaw i mywn i'r auon ar y hol. Eithyr, kretau y bot i gyt yn wrth eu, kanys yr wyu yn kouyaw yr olykua wrth idi uarchogaeth odi wrthyu yn dinoeth, a myui yn y kytyaw yn uym breichyeu ar kei Kaer Seint, yn y phondlyaw mywn lle kyhoedus. (Gwell, a rhatach, na pornographaeth yw y medylieu hynn, gydymdeithyon.)

Och, uerch a'r llygeit pwis! A wnei uadeu immi? Ak a wnei di esbonyaw kyurin uesureu dy uarch kamwelw five-speed GTI imm? Kanys wyu ymouyn un. Byd yn da i gaffael i ffwrd o Day Day pann y mae yn uedw ak yn gwneuthur datleuonn ffeminydeid gwiryon.

14.9.06

Minneu yn datgann yr ennilluun, a mawr lawenhau odi hynny

Wele, yn yr wythnos diwethau yr wyu gweti bot yn kaffael uym bodi gann yr holl uunot hynn yn ymaulyt trossou. Diolch ichwi gyt, uunot da. Mal dim arall eryoet immi y broui ydoed, a mawr ydoed uym braw onyt heuyt uym brolyaw, kanys y uot yn dangos pa sut kymeint o wrda a styt yw y Kymro Kanol, seu myui. Gwnn uot ryw resswm paham y mae holl enethot Kaer Seint yn llewygu pan y maent yn seuyll nessau immi yn y tauarn. Eithyr, gweti hir bendronnyaw, diskynn a wneis ar ganlynyat, a'r uun honno yssyd am ennill y gystatleuaeth wych, a kaffael kyule i uynet am diot gyta mi (hyhi yssyd yn talu, eneit). A'r uun honno? Wele, katwau y syspens trwy dywetyt pwy yssyd yn dyuot yn trydyd ak eil. Kreulon wyu.

Nachau, y drydyd, seu LHEUCU LHWYD. Da wyt, Lheucu, a'th sillauu yn debyk iawn i Gymraek o'r unuet ganriu ar bymtheg, a da yw hynny (eithyr dim mor da a Kymraeg Kanol). Onyt nit wyu yn hoffi'r geir "ketor". Term ffermwyr iueink yw, a keu a swnllyt ydynt hwynthwy yn y dauarn liw nos pan wyu i a Day Day a Mihangel yn keissyaw slwmpyaw'n anymwypotol yn y kornel. Uelly, trydyd wyt, onyt diolch am dy gynnik.

Yn eil, wele, ak agos ydoed hynn, Y UERCH A'R LLYGEIT PIWS. Och ohonot, uun ber, kanys wyt yn siwr o uynet yn bell gyta dy garyat at ueirch a Kouieu medw, onyt y tro diweythau immi uynet yn noeth yn gyhoedus ydoed mal sialens gann Mihangel, i uynet yn uonllwm borkyn i'r Uenei ger Kaer Seint. Oer ydoed, onyt gwaeth na hynn ydoed pann y daeth bws yn llawn, neut, o uunot penuelyn o Swetenn oedynt yn chwaray pel uoli ak yn hard bop un. A gwelet a wnaethant uyn twlsyn gwywedik (o achos y DWUYR OER, gydymdeithyon), a mawr ydoed y chwerthin, a uym meuyl a gwaradwyd inneu. Yuelly, nit tydi yssyd yn ennill, Uerch, eithyr y mae'r llun ohonot yn dinoeth yr awron ar uy mur yn uy ystauell wely, yn y man lle bu'r poster o Abbi Bronmws, a oed gweti rhwygaw o achos gor-deunyd.

Onyt, gydymdeithyon, pwy yssyd yn ennill y prynhawngweith hwnn? Wele, ac och a wiw, seu ANTI MELYNN A'Y CHAP NELI yw hyhi, o achos idi ennill kalonn y Kymro a'y bardoniaeth digriuawl. Ie, gyueillyawn, bardoniaeth ber yssyd yn da gan y Kymro bron kymeint a kwrw, yn enwedik bardoniaeth uutur ar uytr (hoho mawr uy chwerthin ar y chwaray geirieu--yn dy wep, Giraldus Llwyt Owein). Diolch itti Anti Melynn (er, gobeithyau nas modryp hen wyt ymywn gwiryoned, yr wyt yn byw ar benn dy hun a chasglu kathot a gwneuthur SwDoKw tra'n gwylyaw Hip neu Skip) am dy gyuranyat eithryatol, a llongyuarchyateu ar dy gamp. Os gweli di'n da, yr awron danuona a) dy enw a llun ohonot, a b) dy uanylyon bank (neu dillat isau o sauon) i:

Y Kymro Kanol
Wrth y kylchkronneu megis "Gwres" a "Kota myui i uynyd"
Gwerth Gwlan
Kaerseintynaruon
LL55 1KK

neu gelli gatael hwy euo Deui y barman yn yr Anglesey Arms amdanau. (Ymdiheuryateu nat wyu ar y uoment gyta ty go iawn i uyw yndo. Bu i uy fflat loski i lawr yn diwedar pan y bu Day Day yn arbroui gyta rodi petrol ymywn mikrodonn, a mawr ydoed y loes gweti hynny. Bydau yn symut i mywn y blasty krand yn uuan, uod bynnak, a hwre uawr o achos hynny. Dim onyt i mmi ennill y Loteri dyd Satwrn, a bydau yn iawn. Diolch itti, Dail Gwyntwn, am wneuthur uyg gobeithyawn yn realiti, tydi a'th ffyrd hoyw, hoyw.)

Pan gau dy uanylyon, Melynn, bydau yn dywetyt pa bryt i gyuaruot yn Koui Karrek, a pa beth yr wyt i wiskaw. Etrychau ymlaenn i welet dy gap Neli (beth bynnak diawl ydyw hwnnw), a titheu danno!

6.9.06

Myui yn kouiaw hen raglenn ar S4K yn ymwneuthur a karyat

Hm. Wyu gweti uy nychryn. Wele, seu uy nychryn yssyd o herwyd kymeint yssyd o uunot yssyd eisieu darn ohonou, ak heuyt yssyd yn tynnu llunieu butr ohonynt y hunein ak yn y postiaw yma. Nit oedwn yn diskwyl hynn. Wyu angen mwy o gwrw, kretau.

Ak wrth uedwl am yr hurtni y mae bunot yn gwneuthur wrth geissyaw denu gwyr, medylieys yn uy penn am sut y gall hynn orffen mewn petheu keu iawn yn digwyd. Seu, er engkreiift, kouiwch y raglenn honno ar S4K ers talm, seu Bacha Di Hitheu Odi Ymma, Eneit. Raglenn waradwydus ydoed, mal Kinio Karu heb y dyunder rethregol. Neut, yn y kyulwaynaw ydoed Dilwynn uab Sion, gwr brawychus, mal kroes rwng Yspadaten Benkawr ak y map ydoed aruer kyulwynaw Ffalabalamm onyt yssyd yr awron yn ragolykhu'r tywyd. A ydych chwitheu'n kouiaw'r raglenn honn, gydymdeithyon? Yr oed uy medwl gweti y dileu o uyg kou tan hynn, onyt mae geirieu erotigeid Lheucu Lhuyd, Olwenn a'r Uerch a'r Llygateu Piws gweti y dyuot yn ol i ulaenn uym medwl. Och o hynny! Wyu angen mwyuwy o gwrw brau.

Uel hynn ydoed un riuynn notetik yn mynet, mi gouiau:


[Golykua: stiwdyaw drudtuawr S4K. Panelau pink a porffor. Kynilleitua weti y denu yno gann adewityon o diot a hwyl, onyt yr awron yn medwl y bot eisiau bot ryw le arall.]

LLAIS O'R NEU: Uonedigion a uonedigesseu, llyma ych arglwyd am y nosonn, Dilwynn uab Sion!!

[Daw Dilwynn uab Sion i mywn mal ebol bychan ar garlamm. Rei o'r kynilleitua yn kymeratwyaw, rei ereill yn wylaw yn hityl.]

DILWYNN: Ha wyr, ha uuonot, kroesaw i Bacha Di Hitheu Odi Ymma, Eneit! Llyma noson o uri i chi heno, tra bydwn yn keissyaw kymharu bun brytuerth gyta un o yn tri gwr praff, parot, yssyd, neut, yn yssu am gaffael bun idaw kysgu genthi. A nawr, llyma yn kystatleuwreik kyntau!

[Daw bun i mywn. Seu ydyw yn deneu ak yn gwiskaw llawer o golur ak heuyt yn gwisgaw ffrok slytti. Hitheu a att Dilwyn uab Sion, yssyd yn etrych arni mal ki hep y spadu yn etrych ar goes.]

DILWYNN: Wel, ha, uun bert! Beth ydyw dy enw ditheu?
BUN: Treisi wyu, eneit. Wyu yn dyuot o Kaer Seint yn Aruon, ak wyu yn gagyaw am wr praff i uy kynnal a gwneuthur immi deimlaw megis bun go iawn.
DILWYNN: Neut, yr wyt gweti dyuot i'r sioe ystradebawl gywir! Heno, Treisi, bydwn yn kyulwynaw tri gwr itti, ak er na uydi yn gwelet y gwepieu, byd reit itti dewis rodi dy hun i oual un ohonynt ar wyliau hynot i Aberdeugledeu, pa le y byd yn kysku genti.
TREISI: Och o hynny! Bydei yn wych, Dilwynn.
DILWYNN: Ie. Yuelly, llyma yn gwyr praff, gynilleitua!

[Wele y goleu yn mynet i uynyd ar dri gwr yn eisted mywn res tu ol i wal yssyd yn y kudyaw rak Treisi a Dilwynn. Y mae yn debyk iawn i "Blind Date", yssyd yn raglenn i'r Lloegrwys, eithyr dim digon tebyk idaw uot yn lenlatrat. Y mae y gynilleitua yn klapyaw/wylaw/taulyt i unuyd dann dynnu melltith ar drank kymdeithas.]

DILWYNN: Wele, Gwr Kyntau, dywet hawdamor!
GWR KYNTAU: Ha, Treisi.
TREISI: Ha, Gwr Kyntau. Llyma uy kwestiwnn itti. Seu y kwestiwn, pe bydwn inneu yn kaffael uyg gwaradwydaw gann urenin tramor, pa uath ar dialed y bydet titheu yn gossod arnaw?
GWR KYNTAU: Llyma gwestiwnn da, eneth. Wele, bydwn inneu yn kyghori yn doeth ak eu, kanys wyu yn uawredawk a doeth. Yna bydwn yn kaffael uy holl uilwyr i uynet ar y ol ak y hela eu mal Twrch Trwyth a'y hela i mywn i'r mor.
TREISI: Ww, wele, seu yw hynny'n swniaw'n wych, Dilwynn.
DILWYNN: Ie. Karia ditheu ym mlaenn, tra bydau yn keissyaw etrych i lawr dy dopp ar dy uronneu.
TREISI: Nachau, seu yr un kwestiwnn i Gwr Eil.
GWR EIL: Hawdamor, Treisi.
TREISI: Ha, wr. Wele, atteb y kwestiwnn, eneit.
GWR EIL: Wele, pe bydet titheu yn kaffael dy waradwydaw, yn gyntau bydwn inneu yn mynet at geffyleu y gwr keu ak yn y MALURYAW, kanys wyu yn KASAU KEFFYLEU. Ak yna bydwn yn mynet at y bagieu yssyd yn hongyan o'y ty eu ak yn y MALURYAW, kanys wyu yn KASAU BAGIEU. Yna bydwn yn taulu y uab eu i'r TANLLWYTH, kanys wyu yn KASAU MEIPION. Yna bydwn yn achosi ryuel mawr yn erbyn GWYDELOT, kanys wyu yn KASAU GWYDELOT.
TREISI: N...neut. Wele, ha Wr Trydyd.
GWR TRYDYD: Hawdamor, uerch brytuerth, tyred i mywn i uy myt hut ak lletrith.
TREISI: Ie, gweti itti atteb y kwestiwnn, eneit.
GWR TRYDYD: Llyma uy atteb: bydei'r gwr a wnaeth dy waradwydaw yn kaffael y droy gan myui i mywn i auyr, a byd y urawt eu yn kaffael y droy mywn i auyres heuyt, a wele bydau yn goruoti idynt rytio yn waratwydus am ulwydyn. Yna bydau yn gwneuthur rywpeth tebyk idynt hwy gan dewis aniueilyeit gwahanol e.e. eirth, pandas, kangarwyeit, velosiraptoryeit a Saeson. Yna bydau yn troy hwy nol i mywn i dynyon a byd y gwaratwyd a'y siom yn diruawr.
TREISI: Ym ... o'r goreu. Eithyr, onit ydy hynny braid yn drosytop?
GWR EIL: Kytunau.
GWR KYNTAU: Keu hi Gwr Eil; ti ydoed yr un a ydoed am lad pop Gwydel.
GWR EIL: Wyu yn KASAU GWYDELOT. Bratha ui, Gwr Kyntau, ak yn ogystal wele uy mot yn gwneuthur "W" allan o uy bysed i ardangoss mal yr wyu yn dihit o dy eirieu pitw.
GWR KYNTAU: Yn dy WEP, yn dy WEP, wrda.
DILWYNN: Wyr, wyr, hedwch, os gwelwch yn da.
GWR EIL: Kont.
DILWYNN: HEDWCH. Eithyr, seu yn karyaw ym mlaenn.
TREISI: Wyu gweti aghouyaw pa le yr oedwn.
DILWYNN: Dim ots ydyw. Wele, y gynilleitua yssyd gweti diskynn i gysku/llad y hunein. Gwna ryw peth i uyny neu dewis ryw un.
TREISI: Hyn a wnau yn llawen. Gwr Trydyd, wyt yn amlwk yn dewinn o allu a lletrith hynot. Pa hut uydet yn rodi arnau ui?
GWR TRYDYD: Seu uy hut: bydwn yn deuyndyaw uy hutlath HIR ak EFFEITHYAWL i dy bleseru, gan greu petheu e.e. bunot allan o uloteu, troy popl yn dylluannot ak yn y blaenn. Hyn yw uy hoff hobi.
GWR KYNTAU: Paham y bydet eisieu kreu merch allan o uloteu?
GWR EIL: Pwff.
GWR TRYDYD: Wele, da a gwerthuawr yw i dwyllaw Kymry Kanol gylibyl o e.e. Kaer Seint yn Aruon.
GWR KYNTAU: Gwaradwydus wyt! Och!
GWR TRYDYD: O leiau y mae gennyu ffon hutlath hit ak effeithyawl, tra uot gennyt ti brokynn bychan meint bys bach uy Nain.
GWR KYNTAU: Yn dy WEP.
GWR EIL: Wyu yn KASAU NEINIEU.
DILWYNN: Wyr! Wyr! Yr ydych yn troelli'r raklenn honn i ryw peth erchyll mal e.e. Gerallt Springwr. Keu yw eu. Uelly, Treisi, seu dy dewis o'r gwrda yr hoffet y gysku genti.
TREISI: Wele, y maent i gyt yn ot iawn, onyt yr wyu yn kytnabot uy mot yn hoff o hutlathau hiryon, a gann bot un Gwr Kyntau yn uach--
GWR KYNTAU: Och!
TREISI: --a gan bot Gwr Eil yn seicopath, dewisau Gwr Trydyd.
GWR TRYDYD: Llawennyd!
GWR KYNTAU: Gwaradwyd! Oy!
GWR EIL: Ha, wyr, nit seicopath wyu, ak ue ladau i unryw un a dywet yn gwahannol. Wyu yn KASAU RYWUN A DYWET YN GWAHANNOL.
DILWYNN: Da iawn, Treisi, dewis da etc. Wele, y rei y gwnest y troelli i lawr. Wele Gwr Kyntau, seu Arthur, gwr ffuglennawl a gyda chok bach!
ARTHUR: Hei!
DILWYNN: Seu y Gwr Eil, Eunissyen!
EUNISSYEN: Wyu yn KASAU DILWYNN UAB SION.
DILWYNN: A nachau Gwr Trydyd, seu dy dewis a'r un uyd yn kysgu genti ... Gwytionn uab Don!
GWYTIONN: Hahahahaha! Wyu gweti kuraw unweith etaw. Gwr hynot wyu i! Bydau yn kuraw'r byt i gyt gyta uy hutlath uawr! Hohohoho etc.!
TREISI: Gwae ui o'm genni! Pa beth wyu gweti y wneuthur?
ARTHUR: Ast hurt.
EUNISSYEN: Wyu yn KASAU GWYTIONN UAB DON.

[Y gynilletua yn sgrechyan ar y gwarth ak yn retek allan i uynet i wylyaw Unet Pump yn lle hynny, kanys y bunot yssyd yn uwy denyatol e.e. y uerch Lyugwyrd yna.]


Ak wele, dyna uy atgou ohono, a gwelau yn awr sut y mae'r gwr keu Gwytionn uab Don, yssyd erbyn hynn yn kytweithyaw a Gwion Rhwyni a Bloteuwed i uy nhrechu inneu bop kam o uym mywyt, yn kaffael i mywn i bop rann o keluydyt Kymru, hyt yn oet y raklenni really crap ar S4K-2. Och o hynny, och, medau! Och deirgwaith! Nit da yw!