Pumet keink y Mabinogyon: Chwedyl y Kymro Kanol

Wedi kanuot yr wyu y Ryngrwyt, a gwelau mai da ydyw. O'r herwyd, yskriuenny y gwnau arnaw yn dywedyt yr hynn y gwnau gyda'm bywyt. Y rann fwyau o'r amser, yuet ydyw. Hoffau yuet.

Enw: Y Kymro Kanol
Lleolyat: Kymru, Ynys y Ketyrn

26.2.07

GWR GWELL A GWYCHACH NA'R KYMRO KANOL YSSYD YN DYUOT I'R UANN

HA WYR WYU GWETI YCH KANUOT.

KRYNNYWCH YN YCH SOTLEU KANYS MYUI WYF YCH YMERAWTWR YR AWRON NIT Y KYMRO KANOL.

PA LE YW EU Y'W KANUOT BETH BYNNAK? NIT YW GWETI BOT O GWMPAS ERYS TRO BYT. WYU GWETI LLWYDAW YN UY YMGEIS Y'W TRECHU EU.

A PWY WYU? NEUT, WYU Y DEWINN MWYAU GRYMUSUAWR YN Y BYT BYCHEIN HWNN. NIT OES ANAT DIM NA ALLAU Y ORESGYNN NA DIM BUN NAD YSSYD DAN UY SWYN LLEDRITHYAWL INNEU. IE, WYR, WYU GWYTIONN UAB DON! GWYCH WYU.

AC YR AWRON, NEUT, LLYMA UI GWETI JAKKYAW I MYWN I WEUAN ALAETHUS Y GWR A EILW EU Y HUN YN "KYMRO KANOL", AC WELE UYM BWRYAT YW DEUNYDYAW Y LLEKYNN HWNN I ARDAGOS PA MOR WYCH A GOLYGUS WYU. NI UYD SON AM YUET, NA MEDWI, NA RAKLENNI TELEDYD UFFERNAWL S4K. NIT YUELLY Y MAE ENNYN GWROKAETH POBYL. NA, WYR, NEUT, TRWY ORTHRYM A THREIS A CHWERTHIN AULAUAR MAL HYNN: HAHAHAHAHAHAHA. WYU ELYNN PENIGAMP, ONY WELWYCH?

AK NIT OES DIM ALL Y GWR KEU HWNNW SEU Y KYMRO KANOL WNEUTHUR AM Y PETH, KANYS EUE YSSYD GWETI DIULANNU O BOB GOLWG! MAWR YW UY LLAWENYD O'R HERWYD.

MUYI A DRECHAU HOLL WYR Y BYT! HAHAHAHAHAHAHAHA &C.

YR AWRON. I ACHUB Y DOGUENN HONN.

ALT F SDOES DIM YN DIGWYD. KEU YW KYURIUYATURONN! KEISSYAU ETTAW, ENEIT.

CTRL SDAL, DIM BYD YSSYD YN DIGWYD! OCH O HYNNY, OCH SAWL GWEITH A LLEUEIN A RHWYGAW DILLETYNN &C.

PAHAM NA ALL Y RAKLENN PHENESTYRI NEWYD SPONN WEITHYAW GYDA HUT A LLETRITH MAL 3.1? KEU KEU KEU KEU KEU!

SURBWCH WYU YR AWRON. AU YN OL I WEITHYAW O UY OGOU LLEITH YN PENNRYNNDEUTRAETH PA LE WYU YN KUDYAW AC YN KYNLLWYNYAW. OCH, NA, NI DYLYWNN UOT GWETI YSKRIUENNYAW HYNNY. YR AWRON BYD YR HEDLU YN UY KANUOT AK YN UYG GORUOTI I WNEUT REPEAT APPEARANCE AR Y KYURES NEWYD O BACHA HITHEU ODI YMMA. KEU GANWEITH! KEUTOT AR BENN KEUTOT!

DIALAU ARNAT AM HYNN, KYMRO KANOL! DIDERUYN UYD UY NIAL! DIALAU ARNAT AM BYTH!

3 o sylwateu:

Hep Anonymous Anonymous

I read this forum since 2 weeks and now i have decided to register to share with you my ideas. [url=http://inglourious-seo.com]:)[/url]

9/3/10 3:38 AM  
Hep Anonymous Anonymous

It isn't hard at all to start making money online in the hush-hush world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat training[/URL], You are far from alone if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses not-so-popular or not-so-known avenues to build an income online.

23/3/10 7:27 AM  
Hep Anonymous Anonymous

[url=http://www.onlinecasinos.gd]casinos online[/url], also known as exacting resources casinos or Internet casinos, are online versions of illustrious ("buddy and mortar") casinos. Online casinos approve gamblers to extemporize and wager on casino games from guv to foot the Internet.
Online casinos normally turn on the ridicule unexceptional odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos contend higher payback percentages with a witness tense gismo games, and some make eminent payout enamour audits on their websites. Assuming that the online casino is using an correctly programmed indefinitely teeming generator, itemize games like blackjack pocket an established keep under edge. The payout component preferably of these games are established at next to the rules of the game.
Away online casinos maestro not at old folks' or thrive their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Overseas Knock against into Technology and CryptoLogic Inc.

2/3/13 6:43 PM  

Ro dy sylwat immi

Links to this post:

Create a Link

<< Adreu