Pumet keink y Mabinogyon: Chwedyl y Kymro Kanol

Wedi kanuot yr wyu y Ryngrwyt, a gwelau mai da ydyw. O'r herwyd, yskriuenny y gwnau arnaw yn dywedyt yr hynn y gwnau gyda'm bywyt. Y rann fwyau o'r amser, yuet ydyw. Hoffau yuet.

Enw: Y Kymro Kanol
Lleolyat: Kymru, Ynys y Ketyrn

31.8.06

Minneu yn diulasu ak yn penteruynnu gatael i chwitheu wneuthur y gwaith kalet o yskriuennu

Wele, yr wyu gweti sylwi yn diwedar, wrth etrych ar y sylwateu yssyd yn kaffael y gatael ar y blog hwnn, kymeint o uunot yssyd yn yskriuennu arnaw. Neut, erbyn hynn y mae pump neu chwech ohonoch uunot heird gweti dyuot i dalu ych tegyrnget i'r Kymro Kanol a'y anturyeutheu arderchawk. Ak y mae y Kymro Kanol pop tro yn hoffi sylw gann uunot, yn enwetik rei yssyd braid yn ryued yn y penn (wyu yn etrych arnoch chwitheu, uun a'r llygateu piws). Onyt, och, kymeint ohonoch yssyd allan yna, a dim onyt un Kymro Kanol, ak yuelly yr wyu gweti medwl yn yu penn am KYSTATLEUAETH hynot y gallwch kymryt rann yndaw. Seu y KYSTATLEUAETH:

Ydych chwitheu yn uun yssyd yn eisted atreu prynhawngweith gann uedwl yn ych penn, "Oy a ui! Yr wyu yn unig ymma yn eisted gan wisgaw dillat byryon see-through, paham na allau gaffael ryw peth hynot a bywyt-newityol i digwyd immi, megis e.e. mynet allan am diot gytak y Kymro Kanol, y Koui kalla hwnnw yssyd yn yskriuennu mor deallus ar y ryngrwyt? Och na uydai KYSTATLEUAETH o bwys yn kyuoti immi gaffael kyule i wneuthur hynn!" Wel, na phoena ychwanek, kanys DYMA'R KYULE HWNNW!! Nachau, yr unig peth yssyd reit ichwi y gwneuthur ytyw postyaw sylwat ar y gweulog hwnn gann dwetyt: "paham yr ydych yn kretu yr ydych chwitheu yn well nak unryw uun arall ar gyuer y Kymro Kanol?" Byd y person yr ydwyu yn medwl (yn uy penn) yssyd yn gwneuthur y dadyl goreu yn ennill y gwopr. Byd yr ail saule yn ennill cinio diw Sul heuo Day Day. Byd yr holl runners-up yn kaffael y ffilmyaw yn ymaulyd kotwm mywn jeli dann wiskaw bikinis. Kanys kyule kyuartal ydyw pop KYSTATLEUAETH gann y Kymro Kanol. Da yw.

(Notynn: reit i chwi uot yn uun i gymryt rann yn y KYSTATLEUAERTH honn. Ni allau bwysleisyaw hynn yn uwy klir. Y tro diwethau rodeis y gwopr mewn camkymeryad i bricklayer o Rosgatuan, ak nit oed hwnnw yn noson ramantus wrth y kamlass mal y dywet y brochure. Och ak oy o hynny. Uelly: dim onyt bunot. Eithyr, TVs yn OK.)

Y dydyat keu (seu y diw olau gallwch KYSTATLU, nit diwrnot hynot o drwk) ydyw, och, ni wnn, ryw pryt yn y dyuotol, pann yr wyu yn hongyan drossod ryw uore ak a dim ynni i wneuthur dim mwy nak etrych trwy negesseu gan uunot yssyd yn uy hoffi.

Yuelly, dechreuwch uedwl atti, a kouiwch: gellwch newit ych kyule o ennill trwy uy llwgwrwoprwyo inneu gyta e.e. kwrw, gemau Ecsbocs, llunieu ohonoch. Eithyr, ni chewch llun ohonou ui mewn dychwelyt. Kanys nit per ar y llygateu wyu, yn enwetik ar ol pum peint o Tenants efo kiniaw doe. Och ohonno.

17 o sylwateu:

Hep Anonymous Dyddgu

Ha wr, yr wyu inneu weti yued kwrw gyta'r Kymro Kanol, da yw. Yr wyu yn siwr y medrau ei yued o dann y uord, glei. ;-)

31/8/06 9:52 AM  
Hep Anonymous Anonymous

Pa beth ysyd yn rhait i mi ei wneuthur i ennill Mihangel?

Nia Ben Aur

31/8/06 1:05 PM  
Hep Blogger Kymro Kanol

Nia,

Nit oes reit itti wneuthur dim i ennill sylw Mihangel Pontsteffan. Os ei attaw a goyunn am y welet eu yn bysedu y offerynn, yna byd eu yn uwy na happus i wneuthur hynny, kanys hwr yw eu (o'r math goreu).

31/8/06 2:15 PM  
Hep Blogger Kymro Kanol

Dydgu,

Nit yw hi'n anod uy yuet inneu odi tann y bwrd, eneit. Eithyr yr wyu yn un o'r rhei hynny yssyd yn gallu karyaw ym mlaenn i yuet pann wyu tann y bwrd. Gwych wyu i.

31/8/06 2:16 PM  
Hep Anonymous Anonymous

O'r diwed! Rwyt weti bot yn klwytaw, Kymro. Medwl i mi dy dychryn a bot ofn bunot arnat. Medylieis heuyt euallei dy fot am aros yn y digel am fot dy wynep yn rhy gyfarwyd i wedill Kymru a'th fot yn ofni y byd pawb yn d'adnapot a dod i wybot am dy antics medw.(Efallei'n wir?) Nychais ddyn dirgel cyhyd. Balch wyu nat yw dy lun i'w welet. Gwell gen i dy gaffael i mi uy hun.

Au i cyweirio uy ateb i'r kystadleuaeth. Byd tawel uron annesmwyth, daeth dy awr!

XXX Y uerch a'r llygeit piws

31/8/06 4:10 PM  
Hep Anonymous Bloteuwed

Gwych yw kyuoti yn y bore gwyn, a'm gwelet i yn noeth uel blotau'r wawr, a'r gwlith heb sychu ar uy mronnau oer, bronnau diwair megis kalon lili. Eneit y gwanwyn wyu mewn korff o gnawt . Edrycheis arnatt, tihheu arnau i a gwisgo'm noethni a'th gusannau brwt...

Fy ngwedd a'th swyna i anghouiaw amdanynt hwy, y bunot ereill. Nit oes dewis rhyngom, gyueill, rhyngddom i a hwy; hwy a'u adewitiawn gwag a holl rhyuerthwy uy ngusannau i. Gyta mi nit oes yn ddiogel ont y uunud honn. A'm karo i, rhait ido garu perygl... pob eiliat uyd uel nefoed....Dewis di.X

31/8/06 8:31 PM  
Hep Anonymous Seren Swper

Maer arglwydd fynu grisiau yn dweud ewch uch gwlau

31/8/06 11:34 PM  
Hep Anonymous Anonymous

Mil harddach wyu na'r rhosyn gwyn,
Na'r bloteu tlws ar ael y bryn.
Mil harddach wyu na'r petheu hyn,
Fy Nghymro bach.

Mwy swynol wyu na'r deryn du,
A'm llais yn atsein dros y tŷ
Mewn sgrech orgasmic jyst i chti,
Fy Nghymro bach.

Mwy rhywiawl wyu nag Elin Fflur
Yn gwingaw mewn hualeu dur.
O! kymer fi yn erbyn mur,
Fy Nghymro bach!

Mwy nwydus wyu na dawnswyr Môn
Yn dawnsiaw'n noeth i swn trombôn.
Bom Rywiawl wyu i yn y bôn.
Och! Kymro bach!

Mae jeli'n iawn, mae ciniaw'n grêt,
Ond gwell gen i 'sa mynt ar ddêt.
Dewisa ui, ai thinc uts ffêt,
Mai Kymro bach.

Gobeithiaw uot yr afr yn iawn,
A uot y bath yn dal yn llawn.
I'r Antilôp ar drot yr awn,
Fy Nghymro bach.

Tra medw wyu y dwthwn hwn.
'Rwy'n malu chachu nawr, mi wn.
Ont ti sy'n gwneut fy myt yn grwn,
Fy Nghymro bach!!!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Anti Melyn a'i chap Neli

31/8/06 11:41 PM  
Hep Anonymous Anonymous

Uy nwyuron ymtebykant bryniau Kynwal,
Uy nwykoes yssyd uyny at uy penn ol,
Uy llygateu yssyd disklair uel aur y Clokau,
Uy nwyd yssyd fel Parys Tre-hil ar tableti karu,
Uy kedorr yssyd medal uel kroen gwahaten,
Uy weulau, gwlypion yssynt (ak nit y rhai ar uy gwepp!),
Uy hobbi yw...ecsbocs.

Kanys hynn, bunot ei-ffokin-dial ytwyf it.

Lheuku Lhuyd

2/9/06 8:49 PM  
Hep Anonymous Anonymous

Kwsk ni ddaeth i'm hamrawnt neithiawr, onit nit oherwyd y gwynt a'r glaw, ont am bot poen dan uy bronn a chwrligwgan yn dal i droi yn uy penn. Poenytiaw yr wyu. Nit da yw. Poenytiaw sut mae y uerch yn plesiaw y Kymro. Gwn, med y penn - ei sebonni. Gwybot yr wyt, bit siwr, bot deu esponiat am y geir. Gwybot yr wyu inneu dy fot titheu yn hoffi trychiawn herbal essance. Och, klyuar wyu!
Ysywaeth, bollt y daeth i'm penn, mal mellten kynfelynett a bannanna. Myui ysyd i fot yn Kulwch a titheu Olwen. Gwych wyu! Amodeu ysyd i dy ennill ditheu.
Kaseg winau a uwrcasau, (ym mha le y diawl y kau inneu gaseg dyn a wyr) neut, kyuoti a wnau ar y gasek goeseu kryuion, kynffon hir, kyflym fel yr yfflon, a dyuot a wnau megis yr arglwydes Godiua, mal y gwnaeth hitheu un ddi-dilletyn, heb ddim ont fy ngwallt i gudio fy nghywilyd (nit bot gen i gywilyd kanys asedion tra tryryw y syd i mi) a dyfot a wnau i Gaer Seint yn Aruon i dy welet, i rodi i ti dy anrheg. Nis gwelwyt anrheg tebyk ido erioet. Kwpan yw. Megis kwpan y kwrw na fyd byth y gwakhau. Mal y byd kwrw yn mynt bid mwy o gwrw a mwy etaw. Da wyu! Ak gweti yfet o'r kwpan hwnnw kei............Kei wybot tro nesa!;) (goruot mynet i welt rhyw ddyn ynglyn a cheffyl)

XXXXXXXXXXXX y uerch a'r llyget piws

2/9/06 11:03 PM  
Hep Anonymous Anonymous

****PWYSIK****

Rhybyd pwysik iawn itti Kymro. Ny allau bwysleisiaw yn digon kryu uot rhait bot yn oualus wrth dewis bun. Sef, gochela rhag y geu! NIT BUN ONIT DYN YW LHEUKU LHUYD (hawd gwelet hynny). Gwir yw y gall fot yn TV os wyt yn hoffi y rhai uelly, gall heuyt uot y bricklayer o Rosgatuan unweith ettaw! Nyt oes uerch yn y byt mor oer a honn(hwnn).

A gweyty medwl, Bloteuwed hitheu yssyd braid yn pysgotlyt. Llenlatrattwreic a chelwydwreic yw. Keueis dy dwyllaw unweith. Reit i minneu d'atgoffa am anttiks yr aur.

Keisiaw helpu yr wyu rhac itti yssyd yn gannoloesawl a diniwet gaffael dy uriuaw a chael mawr ysiom.

Gwell uyddai itti uynet i Uangor (y dreu yssyd nepell o Gaer Seint) a prynnu y uerch itti dy hunn. Klyweis uot yno y siop arbennik yssyd yn gwerthu merchet chwyth, unrhyw feint, unrhyw siap, unrhyw lliw llygeit.

Inspektor Kraff

3/9/06 9:59 PM  
Hep Anonymous Y uerch a'r llygeit piws

Gweti bot yn ymaruer marchocaeth, (myui) gweith calet yw. Annod yw kaffael y rhythm yn iawn:

ˇ ∕ ˇ ∕ ˇ ∕
klip klop, klip klop, klip klop,
∕ ˇ ˇ ∕ ˇ ˇ ∕
klipitti klipitti klop

Y uerch a'r llygeit piws X

4/9/06 2:28 PM  
Hep Anonymous Anonymous

Kerdet cannmil-hyd keffyl it kyrraed a buaswn mal dwedyt y deu-kantor spektolog o'r Gododin. Ac mal dywet y beirdd hynot "Kymer Honnaw", a kawsant rhif 1 yn siart Kytkort 667OC, - "Ail-kynnau uy tan"! Keraint Barlys a'i kant, kretau. Kynnau uy kalonn innau Kymro Kanol.

Olwen x

4/9/06 10:32 PM  
Hep Anonymous Anonymous

***KEU***KEU***KEU***

Darcanfydwr dynion alert!!!!!!!!!!!

DYN YW OLWEN!!! a gwaeth na hynny, ymdengys mai dyn o'r oeseod canol yw. Cachwr yw. Nyt gwych yw. Mal y mae pop merch yn gwypot nyt yw'r Procleimwyr na Keraint Barlys yn gallu swyno dyn na bun!

Kymro. Gwypot wyu mai gwyrion wyt. Gwyrionach fyth fyddi os dewisi Olwen. Unic yn dy gwrw fydi!

Inspektor Kraff

4/9/06 11:28 PM  
Hep Anonymous y uerch a'r llygeit piws

Pwy yw Olwen? Ti yw Olwen, Kymro, a myui yw Kulwch. Prynneis kasec. Dyfot wyu i Gaer Seint! 'Es brennt mein eingeweide!' ys dywet Mignon. Llanwais dy gwpan a'r diot glas. *Nur wer die Sehnsucht kennt, weiss, was ich leide. Me muero, me sale una hernia!*

Bunot keu yssyd ymhobmann. Nyt keu wyu. Merch go iawn wyu(wele uy llun). *nemmen per gioco v'inganneró*. Ow fy penn! Ac mae'r kwpan yn dal i lenwi ac ettaw, ac ettaw, ac ettaw...

y uerch a'r llygeit piws XXX

5/9/06 12:23 AM  
Hep Anonymous Anonymous

Just want to say what a great blog you got here!
I've been around for quite a lot of time, but finally decided to show my appreciation of your work!

Thumbs up, and keep it going!

Cheers
Christian, Satellite Direct Tv

17/5/10 9:00 PM  
Hep Anonymous Anonymous

United States Restaurant Guide - a guide to every restaurant, http://restaurants-us.com/oh/Fairfield/Skyline%20Chili%20Inc/45014/

30/9/10 1:52 PM  

Ro dy sylwat immi

Links to this post:

Create a Link

<< Adreu