Pumet keink y Mabinogyon: Chwedyl y Kymro Kanol

Wedi kanuot yr wyu y Ryngrwyt, a gwelau mai da ydyw. O'r herwyd, yskriuenny y gwnau arnaw yn dywedyt yr hynn y gwnau gyda'm bywyt. Y rann fwyau o'r amser, yuet ydyw. Hoffau yuet.

Enw: Y Kymro Kanol
Lleolyat: Kymru, Ynys y Ketyrn

2.3.07

Nyni yn tri yn dangos yn gallu kerdorawl ar y teledyd unweith ettaw

Yn wir, yr wyu yn dywetyt wrthych, yr oed y prouyat o berphormyaw ar K-Ffaktor kyn y Natolik a kanuawt uot Mihangel Pontstephan gyta lleis mal eos ar ol deudek Strepsyll gweti kronni blys am gannu ynnom. Nit aml y mae Day Day yn kaffael synyateu da. Neut, byth, onid wele y mae tro kyntau i popeth (heplaw amdanou inneu'n deffraw hep pen mawr, och o hynny). Ak yuelly, tra yn eisted yn tauarn inni yn dathlu yn budugolyeith tross Gwytionn uab Don, ak heuyt y bot hi yn dyd Gwyl Dewi, oed yn sant oed yn byw mil pum kant o ulynydoed yn ol ak yn hoffi yuet dwr (nit dyn ar ol uyg kalon yw eu, eithyr roed y gallu i newit y tirwed gyta hankes boket yn anhykoel, ak yr wyu i a Mihangel yn medwl dylem keissyaw meistrolyaw yr un trik, i allu i goti bryn mawr, mawr i rowlyaw i lawr eu pann yn chwil). Neut, dathlu hyn oll oedem gyta jwgieu o kwryu phlat yn O'Sheas yn Bangor Iskoed, Day Day a dywedassod y gynllwyn gwallkou nessau.

"Nachau," hep ynteu, "henoid wele S4K yssyd yn darlletyaw y raklenn ulynydol hynaws hael honno, Kan i Kymru, pa le y mae wyth o gantoryon yn kystatlu am ennill £100,000,000, a'r sawl yssyd yn ennill yw neut y gwr yssyd a'r mwyau o gydymdeithyon yn pleidleisyaw idaw tross y negess testun. Hawd uydei inni gystatlu yndaw gyta lleis eoseid Mihangel, ak ynteu a'y opherynn mawredawk etc. Ak o ganlynyat, wele bydem yn ennill digoned o aryan i yuet bop nosson o yr awron tann diwed amser yn Koui Karrek! Neu prynu tri pheint yn Kaerdid."

Onyt myui a dywedeis wrthaw, "Day Day, uyg kyueill mongllyt mwytrus, wele Kan i Kymru yssyd angen itti rodi dy gan i mywn erbyn mis Jonawr eithyr ni wnant dy derbynn. Ak heuyt, nit oes gennym llawer o gydymdeithyon a wneiph bleidleissyo inni. Nit rei yssyd a teleffonyeu a'r gallu i negessu testun pa beth bynnak. Kynllun phol yw eu."

A Day Day a dywawt, "Na, wyu erioet gweti kaffael kynllwyn phol, Kymro dilornus."

Ankywir oed eu, wrth gwrs, onit nit oedwn digonn sobor i datleu ak eu. "Dywet ditheu dy gynllwyn gwych ynteu, Day Day," hepe ui, gann uodi uym pryteron ymywn uyg kwrw.

"Ha," med Day Day, "wele, Mihangel yssyd yn ganwr da, a myui yssyd yn gawr da, a tydi, Kymro, wyt yn atynyattawl at uunot, ak yuelly kretau y gallwn ninneu gystatleu yn Kan i Kymru. Seu uyg kynllwyn, inni dorri i mywn i'r stiwtyo tra bot y kystatleuaeth yn mynet ym mlaenn, a kanu uyg kan inneu. A phawb yssyd atreu yn gwylyaw ar y teledyd, wrthi yn phlippyaw rwng Akademmi Enwawgrwyd Rydhat Komig ar BBK1 gant welet yn kanu, a pleidleissyaw inni, a nachau nyni a ennillwn £100,000,000!"

Kyttunassom, myui a Mihangel, y uot yn kynllwyn pholach na'r un y mae Day Day gweti y gaffael erys idaw awgrymu inni geissyaw ymdangos ar Sialens Priuysgawl gytak Ieremwy Paksdyn, a ninneu yn kolli o -55 pwynt i Rytychen (keu oed y dyd du hwnnw), onyt a dywetyt y gwirioned, oedym hep dim byt i'w wneuthur i diwrnot wetyn, ak yuelly diskynassom ar wneuthur kynllwyn Day Day, eithyr inni wneuthur yn siwr yn bot yn uedw, uedw kynn mynet i'r stwityaw.

Wele nyni yuelly yn y stiwtyaw y diwrnot wetyn, a hwynthwytheu yn rekordyaw. Ak ar ol i'r trydyd kan kaffael y chwaray, seu ryw peth am y glaw, yssyd yn peth kyffretin iawn IAWN yn Kaer Seint, Day Day a ruthrod i'r llwyuann a dwyn y mikroffonyd, a myui a gikyeis y drymywr yn y geillieu a dwyn y ffyn, a Mihangel a gamod yn braff i'r llwyuann gyta y offerynn hynot allan yn y dwylaw, a llyma ni'n dechreu kanu kan hwylyawk y mae Day Day gweti y kyuansodi (er wyu yn kretu idaw dwyn y tiwn gann rywun arall). Seu yn kan.

"Wrth gwrs ue gei di prynyaw im jwk o gwrw;
Wrth gwrs ue gei archebyaw peint o Brens;
Wrth gwrs ue gei di yuet pum siott o wiski;
Dim onit itti warchot rak varikos vens."

Llyma kan a glywyt yn tauarn yn Aruon;
Fe gauwyt ynno dwrw
Rhyw dri o Gouis medw,
Ak roedent yn gweidyaw:
"Neut, diot uynnwn ni!"
A buan oedent yn llithraw,
Yn chwytu ak angkouyaw--
"Bois Kaer Seint yn Aruon ydym ni!"

"Duw na, ni gewch chi ddiot," yr hep yr barman;
"Duw na, rych uedw gokos," medei eu;
"Duw na," hep ni, "rym sobor mal gweinidok;
O! ro inn gwrw brau!"--a wele'n llef:

Llyma kan a glywyt yn tauarn yn Aruon;
Fe gauwyt ynno dwrw
Rhyw dri o Gouis medw,
Ak roedent yn gweidyaw:
"Neut, diot uynnwn ni!"
Ont kawsant hwy gik allan--
Och, mawr oed y gyulauan!
"Bois Kaer Seint yn Aruon ydym ni!"

Och, da ak heuyt sonyarus ydoed yn kanu ninneu, a gwych oed bysedu Mihangel o'y offerynn! Ak wele y bunot hoffus yn taulyaw y dillat isau attom, a'r rann uwyau yn diskynn ar penn Day Day, ak eu yn digyaw o'r herwyd, kanys ffemynyd yw eu ak yn erbyn i uunot ymdwyn mal hynn. Eithyr myui a Mihangel oedem yn katw'r dillat isau er mwyn ychwaneku at yn kasglyat atreu.

Onit--galar! Nachau yn dyuot o'r stiwtio y uun honno a oed yn amlwk gweti diank o'r mann pa le y rodassant Simeon Kawl ak Alwynn uab Hwmfree hitheu, seu llyma KARRYL UERCH HARRI UERCH SION, och o hynny! A llitiok iawn ydoed hi.

"Neut, chwychwi ydych kantoryon gwaethau wyu eryoet gweti kliguet ar Kan i Kymru," hep hi, "Ak mae hynny yn kynnwys Iwks a Doyeil. Gwradwyd arnoch! Mae uy krynodisk newyd allan."

Ak ar hynny llyma hitheu'n redek attom gann reki mal Arianrhot gynt, a llyma ninneu yn troelli ar yn sotleu a redek odi yno, kanys nit ym ninneu'n hoph o Karryl uerch Harri, o'r perwyl mai brawychus yw hi erbyn hynn ak yn llawn gwallgourwyd. Eithyr mae Day Day gweti prynyaw y krynodisk newyd hi, ak mae eu yn y hoffi, hyt yn oet Shampw. Onit, kretau mai o herwyd y llun rywyawl ohoni ar y klawr y mae eu gweti y prynyaw ymywn gwirioned. Och, mong yw eu.

Neut, yuelly, ni wnaethon ennill Kan i Kymru, onit yr wyu yn sikir y bydwch chwitheu yn gwylyaw eu ar y teledyd henoid i welet os allwch welet myui a'm kydymdeithyawn yn y gynilleitua yn kydkanu'n uedw!

27.2.07

Myui wyu yn dychwelyt o uyg kuduann ym pa le y bum yn lloches rak yr hedlu am dra hyt

Ymdeith a thitheu, Gwytionn uab Don, y gwr keu gwaradwydus! Myui yssyd pieu y weuann honn, a nit titheu a'r letrith keu. Myui--ie, gyueillyawn, wyu y Kymro Kanol, ak nachau wyu gweti dychwelyt o uyg kudduann anreibus.

Och, eithyr angenrheityawl ydoed uyg kuduann, kanys am sawl mis bum, gyta Day Day a Mihagel Pontsteffan uyg kydymdeithyawn medw, yn ehedek rak yr hedlu! Keu ydoed. Seu yn keink:

Day Day prynhawngweith ydoed yn eisted yn Kaer Seint yn Aruon, yn tauarn leawl idaw, yn yuet y seithuet peint. Ar hugein. Wele, medw ydoed, a kann bot y Kymro Kanol, kydymdyeith kywir idaw, a Mihangel, kydymdeith ot ak anelwik idaw, yn kysku o achaws gormot o Carling K2, eue a etrychawd ar y teledyd. Ak wele, S4K yd oedynt yn dangaws hysbysep am raklenn newyd.

"Nachau," hep Day Day, "S4K ydynt yn dangaws hysbysep am raklenn newyd". Aml yn dywetyt yr hynn oed yn amlwk ydoed Day Day. Mong yw eu o'r herwyd.

A nachau, ynteu a edrychawd yn uanylach, a gwelet mai son ydoed yr hysbysep am raklenn o'r enw Y K-FFACTOR, pa le ydoed S4K yn chwilyaw am y KYMRO a'r lleis goreu, i uot yn seren newyd y byt pop, ak ymdangos ar raklenni hynot mal Unet 5 ak wetynn gatael i bobol sylwedolyaw pa mor anhaletnawk ydynt mewn gwirioned ak o'r herwyd diulannu yn radol o wybydyaeth. A mawr ydoed kyffraw Day Day o herwyd hynn (kanys reit yw deall uot Day Day yn dychmygu may eu yw ailymgorphoryat Twm uab Sion y kantor hynot o'r Deheu yssyd yn kanu petheu mal "Wi Wi Wi Blodeuwed" a "Glaswellt Glas Glas Uyg Kartreu"--er bot Twm uab Sion dal yn uyw). A Day Day ydoed yn wir eissyeu kystatlu ak ennyn klot.

Ak eue a'n dephrod, a dywetyt y uot am inni yn tri kystatlu yn y rowndieu kyntau, oedynt yn kaffael y kynnal yg Kaer Seint y trannoeth.

"Och Day Day," hep y ui, gweti dephraw. "Onyt wyt yn kouyaw pan wnest titheu awgrymu wythnos diweythau inni ymdangos ar y raklenn keu Tipyet-Eu, onyt inni uynet ar goll ar yn fford i Bontrytuendikeyt, a diwedu yn chwytu'n dilyw mywn tauarn yn Llanystuntwy?"

"Ie," hep Day Day, yn ymdangaws yn doeth DOETH, "onyt gwahanol uyd y tro hwnn."

A gann yn bot ninneu yn uedw ak ar uin kael yn taulu allan o'r tauarn beth bynnak am dorri'r kyureithyeu am noethlymunrwyd mywn lle kyhoedus, dyma myui a Mihangel yn kyttunaw.

A yuelly, y diwyrnot wetynn, wele Day Day a Kymro Kanol ak heuyt Mihagel Pontsteffan yn kyrrhaed ateilat Barkut yg kyrionn Kaer Seint ar gyuer y rownd kyntau o K-FFACTOR (neu, mal ydoed yr is-deitl, DELW KYMRU). Ak wele, gweti diskwyl ymywn kiw am naw awr ar hugein, ak yuet pymptheg peint o kwrw auiach S4K yn y bar, ninneu a gawsom yn galw i mywn i gaffael yn gwrandawyat.

Wele, y tri ohonom euthum i mywn ar yr un pryd, gann inni uot mywn penpleth. A minneu a weleis y tri barnwr, seu oed y barnwr kyntau yn wr hynaws a gwallt aryan gandaw ak neut un o arweinwyr a kerdoryon blaenllawyau Kymru, seu y enw ALWYNN UAB WMPHRE. Ak yn eisted yn y ymyl, yr eil beirnyat, ydoed yn uun uawr ak idi wallt dros bopmann, seu y henw KARRYL UERCH HARRI UERCH SION. Ak yn trydyd, och ak oy, nep llei na gwr ak idaw krys T tynn, tynn a klos uynyd at y gesseilyeu, seu y enw SIMEON KAWL. A mawr ydoed y llit ar y gwyneb ynteu.

A mal hynn a oruk y digwydyat. Day Day yssyd yn mynet gyntau:

ALWYNN: Ha, wr medw. Pa uod wyt yn kaffael dy enwi?
DAY DAY:Wyu Dauyd Dauides, eithyr Day Day wyu i bawp yssyd yn uy napot, yssyd yn kynnwys, yn Kaer Seint yssyd yn gartreu immi, yr hedlu a social services.
KARRYL: Och deirgweith, un arall. A pa beth wyt titheu am ganu inni? Mae uy krynodisk newyd allan.
DAY DAY:Diolchyateu itti am ouyn im, Karryl uerch Harri etc. Wyu am ganu Agylion gann Rhywberth uab William.
ALWYNN: Och ak oy y klasur hwnnw am y kanuet tro hedyw. Dechreuet eu.
DAY DAY: Mi a wnau hynny.
[yn kanu:]
Eistedau inneu a diskwyl
A oes agel yn ystyried uy ffawd inneu eneit?
Ak a ydynt hwynthwytheu yn ymwybodawl
O'r lleuyd yr ydym ninneu yn mynet
Pan ei bo, och o'r herwyd, yn llwyt ak oeruelawk?
Ak yn wir yr ydwyu yn dywetyt wrthych yr ydwyu gweti kaffael ar ddeall
Y byd iachawdwryaeth yn gatael i'w hesgyll hwynthwytheu datblyku
A phan yn kysku gennyu yn uyg gwely yr wyu
Ak y mae medylieu yn ehedek trwy uym penn
Ak yr wyu dann yr argraph uot karyat, och o hynny, yn uarw
Karu ydwyu inneu, yn lle hynny, agylyon!
A trwyddaw---
SIMEON: Distewet! Digonn na chlywau uwy o'r torllwyth hwnn ettaw. Keu ydoed, mal kan awr o Sion ak Alunn yn kanu hittyeu goreu Tryawd y Koleg. Roedwn yn chywtu mywn braw a gwarth ar ol y llinell kyntau. Wyu yn adnapot kotieu glaw yssyd a mwy o dalent na thydi. Gwna ditheu daiony i'r ras dynol trwy uynet gartreu a llad dy hun mywn fford effeithyawl, megis gossod dy penn i mywn i'r peiryant golchi, a gwasgu "spin cycle".
KARRYL: Wyu yn kyttunaw ak unryw peth y mae Simeon yn ddywetyt. Mae uy krynodisk newyd allan.
ALWYNN: Pam wyt yn dywetyt hynny bop eilyat?
KARRYL: Neut gwir yw eu eneit. Mae uy krynodisk newyd allan, a da yw.
ALWYNN: Na, eithyr yr un hen ganeuon ynt y mae pawb gweti diulasu a hwynthwy ers 100000000 o ulynydoed.
KARRYL: Ak?
SIMEON: Dim ots am hynny, och. Day Day, dos ymdeith y mong mongllyt. Nessau!

Day Day yssyd yn mynet ymdeith, nit yn drist, kanu ry uedw ydyw eu i deimlaw emossiwn uwyach. Y nessau i uynet yw myui.

KARRYL: Ha wr golyguss a praph. Wyu yn barot yn medwl mai tydi yw yn Delw ninneu. Wyt gymeint o wr gwrawl! Wyu yn dy garu.

Na, mywn gwirioned, nit hynn a dywedod hitheu. Hynn, yn hytrach, a dywawd hitheu:

KARRYL: Pwy wyt titheu, a paham y mae kann o Bragyat Arbennik yn dy law? Mae uy krynodisk newyd allan.
MYUI: Wyu Kymro Kanol. Euallei ych bot gweti gwelet uyg gweuann. Wyu gyta kann o Bragyat Arbennik kanys rat yw eu onyt yn naw y kant, ak yuelly yn uyg kaffael yn uedw uedw yn chwim chwim. Ak nit wyu am brynu dy grynodisk newyd, kanys byd petheu mal Peiryant Uideo a Kaer Aryanrhot arnaw, ak wyu gweti y klywet naw miliwn miliwn o weithyeu erys idynt dod allan, ak oss klywau hwynt ettaw, au yn wallgou a llad Day Day.
DAY DAY: Oy! Paham myui?
MYUI: Kanys mong wyt, ak y personn agossau.
DAY DAY: Digonn tek.
ALWYNN: Distawet. A pha beth wyt titheu am "ganu" inni, o Kymro medw?
MYUI: Wyu am ganu Bwryet uy ast i uynyd gann y Prodiji.
SIMEON: Och, uy ffeuryn.
MYUI: [yn kanu:]
BWRYET UY AST I UYNYD
BWRYET UY AST I UYNYD
BWRYET UY AST I UYNYD
BWRYET UY AST I UYNYD
BWRYET UY AST I UYNYD
BWRYET UY AST I UYNYD
BWRYET UY AST---
SIMEON: Och ak och ak am y trydyd tro och! Nit ers immi gloy uy hun i mywn i uyg kar a kaffael y ratio yn sownd ar Champion FM y klyweis y uath sothach. Oed eu mal kaffael Sharonn Osbrwyn yn sgrechyan tra yn uyn trywannu drossod a drossod yn uy llygeit gyta con traffik tra bot kant a mil o uorgryk barys yn knoi ar uyg keillyeu a chor KF1 yn kanu Rydm y Dawns yn y keundir. Eithyr tipyn bach gwaeth.
MYUI: Kont wyt, Simeon.
SIMEON: Ak?
ALWYNN: Digonn! Namyn myui yssyd yn digonn kall a phwysik ymma i gatw treuyn. Kymro? Wyt yn didalent, ak uelly kei uynet trwod i'r rownd nessau inni allu chwerthin uwyuwy arnat.
MYUI: Wir yr?
ALWYNN: Na, nit mywn gwirioned. Wyt yn uphernawl. Dos ymdeith. Nessau!

Ak wele Mihangel Pontsteffan yn dyuot i'r llwyuann gann auael yn y offerynn diruawr mywn dwy law. Ar welet hwnn mae Karryl a'y llygeit yn chwyddaw mal sosseri.

KARRYL: Kymro a'm kar! Dyna ichwi offerynn.

Mae hitheu yn gwneuthur pynieu gwael megis hwnn am seith munut kyuan, ness i Alwynn rodi bag plastik tros y phenn a gwneuthur idi lewygu. Yna mae eue a Simeon yn y kloi hi mywn kwpwrd yn y gornel tan y byd hi'n westei arbennik ar Kan i Kymru. Nachau Simeon ak Alwynn yn dychwelyt i'r bwrd.

ALWYNN: Ha, Mihangel. Wyt am ganu inni, ynteu a ydym am gaffael hedwch?
MIHANGEL: Kanu.
ALWYNN: Och o Duw anrugarawk!
SIMEON: A pa beth ydwyt am oruoti inni y glywet?
MIHANGEL:Hawd yw itti dywetyt hynny, ak i minneu atteb. Wyu am ganu Mi dicon venal, ma a donna bella o'r operra Toska gan Giacomo Puccini.
ALWYNN: N...neut. Onyt yw'n well gennyt ganu Barbie Girl ynteu 2 Become 1 neu ryw peth kyffelyp mal pawb arall?
MIHANGEL: Na uynnau.
SIMEON: Kana, ynteu.
MIHANGEL: [yn kanu mywn lleis perffeith mal Brynn Deu Uynn:]
Mi dicon venal, ma a donna bella
non mi vendo a prezzo di moneta.
Se la giurata fede
Devo tradir
Ne voglio altra mercede.
Quest'ora io l'attendeva!
Già mi struggea
L'amor della diva!
Ma poc'anzi ti mirai
Qual non ti vidi mai!
Quel tuo pianto era lava
Ai sensi miei---
SIMEON: Digonned! Roed hynn megis kar yn gyrru dross gwywer ar y fford, yna mynet yn ol drossti, ak yna mynet unweith ettaw dim onyt i wneuthur in sikir bot yr aniueil yn uarw, traheu bot ratio y kar yn chwaray Iona ak Andy. Keu, medau!

Ar hynn, wele Mihangel yn llityokki, kanys mawr yw y lit eu pann uo popol yn dywetyt y uot mal Iona ak Andy. A nachau eue, kynn immi allu y stoppyaw, yn rhuthraw at y bwrd a tharaw Simeon Kawl tross y penn gyta y offerynn mawr, hir. Wele Simeon a syrthiawd a penn torredik yn wylaw mal bun.

ALWYNN: Gwnn y dylau stoppyaw hynn, onyt a dywetyt y gwir mae y kok oen yn y haedu. Gau i tro heuyt?

Alwynn yssyd yn kymryt offeryn Mihangel yn gatarn yn y law ak yn pwnyaw Simeon sawl gwaith. Ar hynn wyu uinneu a Day Day a Mihangel yn symut yn llechwreid tua'r allanua, kynn i'r delwedeu rywiawl uynet yn ry graffik.

Onyt, wi ak och, Simeon a oruk dadebru, a mawr ydyw y auael eu gyta'r hedlu. Ak yuelly kynn inni allu kyrrhaed y tauarn agossau, yr hedweissyon oedynt ar yn trywyd, A hwynthwy a'n danuonassant i gudiaw yn Eryri, megis Owein Glyndwr neu Bryn Uon. A neut llyma pa le yr oedym yn kuddyaw tann doe, pann y keuesi arwypot bot Gwytionn uab Don gweti bot yn ymosot arnau ar uyg gweuann uy hun, a minneu sylweis bot reit immi dyuot allan o uyg kuduan a'y gwynepu. A nawr wyu yn gwypot y uot yn trigaw yn Penryndeudraeth, yuelly ryw diwrnod gwnau inneu a uyg kydymdeithyon uynet yno, a rodi kweir iawn idaw. Eithyr, dim ness inni gaffael sawl peint o gwrw brau gyntau.

26.2.07

GWR GWELL A GWYCHACH NA'R KYMRO KANOL YSSYD YN DYUOT I'R UANN

HA WYR WYU GWETI YCH KANUOT.

KRYNNYWCH YN YCH SOTLEU KANYS MYUI WYF YCH YMERAWTWR YR AWRON NIT Y KYMRO KANOL.

PA LE YW EU Y'W KANUOT BETH BYNNAK? NIT YW GWETI BOT O GWMPAS ERYS TRO BYT. WYU GWETI LLWYDAW YN UY YMGEIS Y'W TRECHU EU.

A PWY WYU? NEUT, WYU Y DEWINN MWYAU GRYMUSUAWR YN Y BYT BYCHEIN HWNN. NIT OES ANAT DIM NA ALLAU Y ORESGYNN NA DIM BUN NAD YSSYD DAN UY SWYN LLEDRITHYAWL INNEU. IE, WYR, WYU GWYTIONN UAB DON! GWYCH WYU.

AC YR AWRON, NEUT, LLYMA UI GWETI JAKKYAW I MYWN I WEUAN ALAETHUS Y GWR A EILW EU Y HUN YN "KYMRO KANOL", AC WELE UYM BWRYAT YW DEUNYDYAW Y LLEKYNN HWNN I ARDAGOS PA MOR WYCH A GOLYGUS WYU. NI UYD SON AM YUET, NA MEDWI, NA RAKLENNI TELEDYD UFFERNAWL S4K. NIT YUELLY Y MAE ENNYN GWROKAETH POBYL. NA, WYR, NEUT, TRWY ORTHRYM A THREIS A CHWERTHIN AULAUAR MAL HYNN: HAHAHAHAHAHAHA. WYU ELYNN PENIGAMP, ONY WELWYCH?

AK NIT OES DIM ALL Y GWR KEU HWNNW SEU Y KYMRO KANOL WNEUTHUR AM Y PETH, KANYS EUE YSSYD GWETI DIULANNU O BOB GOLWG! MAWR YW UY LLAWENYD O'R HERWYD.

MUYI A DRECHAU HOLL WYR Y BYT! HAHAHAHAHAHAHAHA &C.

YR AWRON. I ACHUB Y DOGUENN HONN.

ALT F SDOES DIM YN DIGWYD. KEU YW KYURIUYATURONN! KEISSYAU ETTAW, ENEIT.

CTRL SDAL, DIM BYD YSSYD YN DIGWYD! OCH O HYNNY, OCH SAWL GWEITH A LLEUEIN A RHWYGAW DILLETYNN &C.

PAHAM NA ALL Y RAKLENN PHENESTYRI NEWYD SPONN WEITHYAW GYDA HUT A LLETRITH MAL 3.1? KEU KEU KEU KEU KEU!

SURBWCH WYU YR AWRON. AU YN OL I WEITHYAW O UY OGOU LLEITH YN PENNRYNNDEUTRAETH PA LE WYU YN KUDYAW AC YN KYNLLWYNYAW. OCH, NA, NI DYLYWNN UOT GWETI YSKRIUENNYAW HYNNY. YR AWRON BYD YR HEDLU YN UY KANUOT AK YN UYG GORUOTI I WNEUT REPEAT APPEARANCE AR Y KYURES NEWYD O BACHA HITHEU ODI YMMA. KEU GANWEITH! KEUTOT AR BENN KEUTOT!

DIALAU ARNAT AM HYNN, KYMRO KANOL! DIDERUYN UYD UY NIAL! DIALAU ARNAT AM BYTH!

10.11.06

Uyg kyueill Day Day yn dwetyt wrthyu newydyon a wnaeth immi ocheneityaw, a'r antur enbyt yssyd o'm blaenn o'r herwyd

Euallei y bydech chwychwitheu yssyd yn berchen ar teledyd (mae uy un i gweti kaffael y ailgippyaw gan y beilyffyeyt erys tro byt, kanys nit oedwn gweti talu uym bilieu ysywaeth ohynny) gweti gwelet y raklenn honno newyd ar S4K yssyd gweti kymryt y byt Kymraek megis ystorom o hutlath Myrdin, seu yr ornest dihaual hwnnw rwng chwech gwr neu gwreik yssyd yn uwy diruawr na gweith Kamlann neu y brwytr olau rwg Matholwch a Bendeigeituran yn y antur a'y gyffraw hynot, seu dim arall na Tipyet-Eu. Kliguet amdanaw gann Day Day y gwneuthum, mal hynn. (Yn y tauarn yr oedym.) Seu yn kyuathrach:

EU: Ha, Kymro, llyma dy trydyd peint ar dek. Y Brains yssyd gweti redek allan, yuelly llyma Guinness shandi.
MYUI: Och o hynny, hoyw yw.
EU: Onyt, hoyw wyt titheu heuyt.
MYUI: Gwae arnat etc. [hynn yn mynet ymlaenn am peth amser uel yn haruer.]
EU: A wyt gweti gwelet ar S4K y raklenn newyd seu Tipyet-Eu?
MYUI: Na, wrda. Ai yw eu yn raklenn arall yn kaffael y gyulwynaw gann Iolaw ap Gwilym, y naturiwr a'r trowser bychan, bychan?
EU: Na, er bot 90% o raklenni S4K yr awron yn kaffael y kyulwynaw gandaw eu, ak y uot yn serennu yn Kon Passionate kyures y trydyd. Na, Kymro, Tipyet-Eu yssyd yn gem y maent yn y chwaray ymywn tauarndei onyt y maent gweti y rodi ar y teledyd.
MYUI: Och, nit wyu gweti y chwarae.
EU: Wyu, niuer o weithieu, kanys medw medw oedyt bop tro.
MYUI: Ie, tebyk yw hynny.
EU: Reit yw itti dyualu, yn y gem Tipyet-Eu, ym pa law y mae y trysor. Ak wetynn, os dyualyaw yn gywir yr wyt, ennill ryw ysglyuaethus gyta Aleks uerch Sion yr wyt.
MYUI: Wyt yn siwr, eneit? Nit yw hynny yn swniaw mal S4K.
EU: Nit am y raklenn S4K yr wyu yn son amdanaw, onyt bywyt yn gyffredinawl. Eithyr pa bynnak, y mae Tipyet-Eu yn gem llawn metr a siawns. Onyt, rann uwyau o'r amser, siawns.
MYUI: Da o hynny. Onyt, paham y mae S4K gweti kreu kyures drutuawr o'r gem honn?
EU: Kanys oedynt eissieu ryw eskus i kaffael gwaret o Kegin Dytli, kanys gwr keu Hwntw gwaradwydus yw eu, yn koginnyaw.
MYUI: Och, ni dylei gwyr goginnyaw, ak eithraw y gwyrda yssyd yn gweithiaw yn y tai kybap a pitsey.
EU: Kywir a da. Eithyr, gobeithyaw dy uot yn mwynhau Tipyet-Eu.
MYUI: Paham?
EU: Kanys wyu gweti yn arwydaw ni i lawr megis tim yn y gyures nesau. Tydi, myui a Mihagel, ak yn henw byd "Y Kymry Medwon".
MYUI: Och a wi, mong mongllyt wyt.

Eithyr, wi ak och eilweith, ry hwyr ydoed i tynnu allan, eneit, ak yuelly y mae reit i minneu a Day Day a Mihagel Pontsteffan ganuot fford i gyrhaed pellauoed y Deheu y penwythnos nesau, er mwyn kymryt rann yn y gyures ot hwnn. Byd reit inni gymryt sawl pekyn o ganieu kwrw i'n gwneuthur yn uedw uedw ar gyuer y sioe, kanys dim onyt pan y mae gwr yn uedw uedw y gall eu chwaray Tipyet-Eu megis athrylith. Onyt, byd un peth da yn dyuot o chwaray ar y raklenn honn--gallau gyuaruot un arall o'm gelynion praff, y gwr keu gyta'r menyg gwynnion yssyd yn katw tlws y Tipyet-Eu. Wele y uot eu gweti ymdangos ymywn breudwyt immi beth amsser yn ol, gyta y uenig gwynnion, yn dwetyt y byd eu undyd yn kymryt holl gwrw y byt ak y gudyaw ragdou. Ak och o hynny, yuelly reit yw immi y ganuot ak y dinistryaw, rak idaw lethu pob Kymro medw mal myui ak achosi inni uot yn sobor. Gwaradwyd a hunlleu uydei hynny, wyrda.

Yuelly, bydau yn ysgrikuennu keink arall yn uuan, yn diskriuyaw'r prouiat ounatwy, a mal y bydau inneu a Mihagel (onyt nit Day Day kanys nit yw eu yn da ymywn kwffas) yn trechu y gwr gyta'r menig gwynnion. Da uyd y geink honno.

23.10.06

Seu yr hanes am uy herwgippyat a mal y deuthum y gyuieithu raglenn kyuriuyaturawl

Och! Och ganwaith! Gweti bot ymdeith o'r kyuruyatur am amser ry oruawr yr wyu. Paham, ue'ch klywau yn ocheneit mal Branwen ar uin torri y challon? Seu yr atteb: yr wyu gweti kaffael uy herwgippyaw! Neut, yr wyu yr awron yn ryd, onyt yr oed y teir wythnos diweythau yn hunlleu tra reibus a trist. Llyma yr ystorya ...

Yr oedwn, wele, gweti bot yn kyuaruot ettaw y uerch gyta'r llygeit piws, yn yuet Tenants Arderchawk Gwryu gyta hyhi, ak yn chwerthin am hen hanessyon, ak yn y blaenn. Eithyr, hyhi a aeth ymdeith i ymouyn ragawr o gwryu, a minneu yn pendwmpyann ger koetenn tu draw i Kaer Seint.

Onyt, wele gorphwyll! Kanys tywyllwch dutew a daeth drossou, ak arogyl klorophorm (wyu yn gwybot y arogyl kanys myui a Mihagel Pontsteffan oedym yn arbroui gytak eu mywn kyswllt a rekordyet Tebot Piws niuer o haueu yn ol), ak yna disynneis y mywn i gwsk hunlleuus.

Pann y deuurois, wele uy mot mywn swydfa keu, yn gwiskaw krys ak heuyt tei, yssyd yn dra ot immi, kanys wyu gweti gwisgaw dim mwy phuruyawl na krys T Danyel Llwyd a Meistyr Rudwynn erys tro byt. Ak wele, hwnn ydoed yn seuyll nessau immi ydoed gwr bychan teneu, salw, ak ysbektol ar y drwyn, a'y wallt yn seimllyt.

Etrycheis innei arnaw mewn diruawr ouyn, a gouyn, "Ai ellyll o'r uall, wyt, wrda?"
A hep eu, "Na, wr. Seu yr wyu, raklennyd kyuriuyatur. A seu uy enw, Gwilym Llityartyeu."
A uym medwl ydoed yn kouyaw rywpeth am yr enw hwnn, a sylweis, wele, llyma'r gwr mwyau kyueothawk yn y byt ak eithryaw Brynn Teruel yssyd yn digon kyueothawk i retek eisteduawt y hun bob blwydyn, eithyr eisteduot well na'r un go iawn ak yndaw Siwrley Baseid a Westlife.
"Onyt paham, Gwilym Llityarteu, wr keu ak Amerikaneid," hepe ui, "yr wyt gweti kipyaw Kymro Kanol diniwet mal myui?"
"Kanys," hep eu, "un, digriu yw eu; ak eil, yr wyu dy angen, Kymro."
"Tydi, uy angen i?" hepe ui, "och o hynn! Pa beth wyt am immi wneuthur, wr keu a llawn dy gophor?"
"Wele," hep eu, "yr wyu yn keissyaw kymryt drossod yr holl uyt gyta uy raglenn kyuriuiaturawl hynot, onyt i wneuthur hynny reit yw immi gyueithu yr raglenn i bob ieith yn y byt. Ak wele, yr wyu gweti llwydaw hynny a phob ieith--ie, hyt yn oet y rei dibwys mal Kernowek--ak eithryaw Kymraeg Kanol. Ak wele, keueis y newydyon mai ti, Kymro o Kaer Seint, oed y Kymro mwyau Kanol yn y byt. A gwelet dy weulog a wneuthum, a mawr ydoed uy llit dy uot yno yn yskriuennu ak yn amlyku yr ieith, kanys yr awron reit yw immi gyuieithu uy raglenn i Kymraeg Kanol. O dy herwyd di, wr keu a Kanol!"
A du ydoed o'y lit, a uy mraw inneu a ehangod.
"A pha beth yr wyt ti eissieu immi y wneuthur, Gwilym Llityarteu?" hep ui.
"Wele, kyuieitha hwnn," hep eu, a kynneu y skrin o'm blaenn, ak wele y skrin yn mynet yn du ak wetynn yn las, a'r geirieu PHENESTYRI 2007 arnaw.
"Och!" hep ui. "Ypdet arall!"
"Ie," hep eu. "Y kam nessau, a'r olau, i gymryt drossod y byt. Hwnn uyd y ursiwn uyd yn kyrrhaed mwyau o bobol y byt, onyt byd yn gweithyaw'n llei da nak unryw raglenn eryoet o'r baenn. Seu uy kynllun mawr."
"Twat," hepe ui.
"Ie," hep eu, "onyt twat kyuoethokach na ti. Yr awron, kyuieitha hwnn, ak os y bydi;n keissyaw dihank kynn y gorphen, bydau yn kyhoedi ar uy gweuan y gwir am y ti a'r dauat a'r uerch o Bennryndeudraeth."
"Och a wi," hepe ui, "ni digwydod im uelly immi eryoet. A sut yr wyt yn gwpot pa beth bynnak?"
Eithyr ni lauarod eu dim, onyt glaswenu a gatael immi gyieithu.

Ak wele, teir wythnos a mwy y kymerawd immi gyuieithu y raklenn keu honn. Yr awron, llyma myui yn ol yn Kaerkybi yn Sir Uon, gweti glannyaw ar y porthlad odi ar ryw llong dirkel, ak yn retek ar uy uniawn i dauarn ak yndaw kyuriuiatur (ak heuyt kwrw), i yskriuennu amdanaw.

Onyt, och ettaw! Gwelau uot uy kyuieithiat gweti kyrrhaed y rann hwnn o'r byt yn barot, a mae yr holl skrin yn dangaws Kymraek Kanol. Yuelly, llyma'r hynn yssyd yn digwyd:


>>>>
Hawdamor, y mae Phenestyri 2007 yn kychwyn.
>>>>
RYBUD KEU KEU KEU: Seu, o leiau un twlsyn yssyd gweti y dadgysylltyaw gennyt. Keu yw hynn. Reit yw itti y rodi yn ol y mywn, neu llityawk uyd y kyuriuyatur hwnn.
>>>>
Diolch eneit. Y mae y system yn ymchwilyaw am elynnion.
>>>>
RYBUD KEU KEU OCH O HYNNY: Wele, y mae Phenestyri 2007 gweti kanuot 13,405,672 o elynnion ar dy kyuriuiatur. Wyt ti eissieu idaw y trechu oll a lliniaru dy gyuriuatur?
>>>>
Diolch eneit.
>>>>
GWARADWYD OCH A WI: Nit oed Phenestyri 2007 yn gallu lliniaru 13,405,671 o'r gelynnion. Os gwelwch yn da kysylltwch a gwrda yg kwmni Bychanuedal (0980 154371, 95 keinyawk y uunut) i holi rywun diglemm am y broblem.
>>>>
Oss y bydwch yr awron yn karyaw ymmlaenn, gall ych kyuriuyatur gaffael y dinistryaw a byd ych holl wybodaeth yn kaffael y herwgipyaw am byth bythoed a bydwch yn marw yn iuank a digaryat. A ydych eissieu karyaw ymmlaenn?
>>>>
Diolch, eneit. Mae Phenestyri yn agor.
>>>>
Y mae 986 o e-bostieu gennyt. Mae Phenestyri gweti adnapot 981 o rein uel Keubostieu. Oni bai dy uot ymouyn ehangu hyt dy gok pitw, neu eissieu pornographeg rat, wyt eissieu i Phenestyri lad y keubostieu hynn?
>>>>
Diolch, eneit.
>>>>
KEU KEU OCH: Nit oed Phenestyri yn gallu lad yr holl geubostieu. Yr awron mae 167,410,113 o elynion marwrol ar dy gyuriuyatur. Phwkedig yr wyt.
>>>>
Wyt gweti goyunn agor y raglen Geir. Agor y mae.
>>>>
Yn agor y doguenn "Doguenn pwysik a da yn kynnwys y fford i iacheu pob auiechyt". Arosswch ennyt, eneit.
>>>>
GWARADWYD KEU OCH O'R GWARADWYD HWNNW: Seu yw Phenestyri gweti dileu dy doguenn. I wypot y resswm, byd Phenestyri yn retek ymchwilyat. Nit oes dewis gennyt. Byd hynn yn rewi dy gyuruyatur am odeutu 1 awr 57 munut, euallei mwy.
>>>>
OCH GWARADWYT ETTAW GWAE UI O'M GENEDIGAETH DA O DWY DOGUENN A DILEWYT O'M HACHOS I: Seu yw Phenestyri gweti kael gwaradwyd mawrol, ak yn keu i lawr yr awron.
>>>>
Diolch am deunydyaw Phenestyri 2007. Dewch yn ol yn uuan.


Yn uyr, y mae eu yn uniawn yr un uath ak o'r blaenn, eithyr yr awron y mae eu mywn Kymraeg Kanol. Gwae attat, Gwilym Llityarteu. Yr wyt neut yn mynet ar uy restyr o wyr y bydau yn dial arnynt mywn oes a ddel, yssyd yn kynnwys Gwion Rhwyni, Gwytionn uab Don a'r gwr hwnnw a menyg gwynn yssyd ar Tipit. Uy nial a daw! Eithyr nit tann immi gaffael o leiau ugein peint o gwryu brau, a gorphen uy nosson yn gorwedyan mywn ffos ym Porth Amlwch. Da o nosweith uydei hynny.

26.9.06

Minneu yn esbonyaw uy trafferth gyta bunot, a mal y maent yn rodi penn tost i Kymro truenus

Wele, myui yssyd gweti bot yn sal iawn y dydieu diweythau hynn, och arswyduss o'r auiechyt hwnnw yssyd yn taraw pop gwr yn y dro. Seu yr auiechyt, annwyt y penn. Och o hwnnw eilgweith, hep myui, kanys nit ydynt Beechamyeit neu Lemsippyaw yn ych helpyaw pann ydych gydak annwyt y penn; namyn un peth yssyd yn gweithyaw, a hwnnw seu Tenants Special. Reit yw yuet dek kann o'r dyot dieulik hwnn bop diwrnod am seith diw, ak yna, gydymdeith hoff, llyma ych dadepru. Eithyr, gweti seith niwrnot o Tenants Special yr wyu yn awr gyda penn mawr mwy na phenn Aled ap Sion wrth idaw welet y siek am gyulwynawu Kaniateu Adoli (yssyd yn goppi o Dechreu Kanu Dechreu Kanmawl beth bynnak). Penn mawr, eithyr penn hep annwyt yndaw. Da o hynny.

Onyt sut, ue'ch klywau yn traethu, y keueist titheu yr annwyt penn mawr MAWR hwnnw, Kymro Kanol? Ha, wyr a bunot, myui a dywetau wrthych.

Wele, mal y kouiwch, yr oedwn gweti gwahod y uun hynot y chyghaned Anti Neli am diot yn Koui Karrek wythnos diweythau. Mawr ydoed uy ouyn am hynn, kanys yr oedwn gweti klywt ar y si yssyd yn tramwyaw trwy Kaer Seint, a gann Day Day yssyd yn gwypot a uath betheu, bot Anti Neli yn hen ak yn uisgrell ak yn kasglu kathot ak yn bwytaw plant (onyt euallei bot Day Day yn gwneuthur hynn i uynyd mal pann y dywetod bot bunot Deinyolenn yn agor y koeseu am bunt. Kostyaw bron dwyweith hynny y mae.). Yuelly, mynet y gwneuthum i Koui Karrek, gweti treunu i gyuaruot Anti Neli a'y hadnaphot hitheu trwy y chap melynn a'y syspendars gloywon gwyrd. Onyt hirueith ydoed uy nisgwyl, gydymdeithyon hoffus, a mwyuwy uym pendronni wrth immi yuet un kwryu Almaenik ar ol y llall yn diskwyl amdanni.

Tair nosonn uel hynn y bum yn diskwyl. Gweti y trydyd noson, hepe ui yn uym penn: "Och a wi, Kymro, nat wyt gweti diskwyl llawn digonn am honn. Paham y dewiseist titheu hyhi, pann ydoed yn amlwk bot ereill yn llawn mor barot i rodi y kalonneu a'u aryan kwryu itt? Paham, yn neilltuawl, na eli ditheu gartreu ak yuet mwyuwy o diot da gann wylyaw "Pa uod y mae i wrda datrys penpleth mal Mair?" (eithyr, gwae ui, y gyures gywrein honn yssyd gweti gorffen, och o'r diurot i yrua Garmon Northwyn)." A wele, myui a euthum o Koui Karrek, yn eithau medw, eneit, a mynet tua threu.

Onyt, wrth immi uynet ar uy hynt, teimlaw mawr ysiktot a wneuthum, kanys y kwryu Almaenik yssyd yn gallu gwneuthur diurot mawr i du mywn un ryw Kymro. Ak o'r herwyd, minneu a oruu eisted uy hun ar orssed gerllaw, seu ydoed ar y Kei ger y Kaer. Ak wrth immi etrych allan tua'r dreu, myui a syurdaneis wrth immi welet gwreic ar uarch canwelw mawr aruchel, yn dyuot ar hyt y prifford a gerdei heb law yr orssed. A wele, hitheu ydoed yn noethlymunn borkyn groen, a dim gwisk o bali o gwbwl GWBWL arni. A hep myui wrthi uyn hun yn uy penn, "wele, Kymro, reit yw bot hi yn wythnos y glas ym Bangor Iskoed, kanys dim onyt pryd hynny y mae bunot iueink yn diosk y gwisgoed am dim reswm amlwk ak gwetyn marchogaeth meirch." Eithyr, er hynny, myui a geueis uy swynaw, a keissyaw mynet ar ol y wreik a wneuthum. Onyt pa mor agos y deuthum at y wreik honn, llyma y pellter odi wrthyu yn ehagu. Ak er immi ruthraw i dal i uynyd a hyhi, wele y pellau uydei hitheu odi wrthyu ui. Eithyr nit mawr ydoed uy syurdan, kanys medw oedwn, ak yn goruot kropian ar uym petwar.

Yuelly, seu y diwrnot wetyn, myui a euthum eto i'r orssed ger y kei ger y Kaer, ak eisted arnaw, a llyma etaw y uun noeth ar geuyn y march kamwelw mawr aruchel (och o'r bardoni yssyd yn uyg gwaet!) yn mynet ar hyt y fford. A llyma ui yn keissyaw y hela unweith etaw, a'r tro hwnn myui oedwn yn llai medw (onyt dal yn eithau medw, kanys gweti amser kinyaw yr oed) ak heyut gweti dwyn motorised scooter Mihangel Pontsteffan i'm kynorthwyaw. Onyt, och, etaw yr un peth yn digwyd, seu pa mor agos y delwyu atti, seu y pellter hitheu odi wrthyu yn dinewit.

Wel, erbyn y trydyd diwrnot, eneit, gweti uy mawr pissyaw ymdeith yr oedwn, kanys nit ydoed hynn yn uuudhau i reoleu Physek o gwbwl GWBWL, eithyr medau inneu wrth uy hun, "Kymro, yn pop un chwetyl Kymraek Kanol, reit yw i wneuthur popeth deirgweith, ak ar y trydyd tro, llyma y kynllwyn yn llwydaw". Yuelly, y trydyd diw myui a euthum at yr orssed, ak wele etaw y uun yn dyuot ar y march kamwelw etc., onyt y tro hwnn myui a auaeleis mewn kolommen ydoed gerllaw yn bwytaw uy sglotionn, a'y LLUCHIAW at y uun. Ak wele, llyma y golommen yn taraw y uun ar y penn, a hep hitheu "Aw! Ffwk!" a diskynn odi ar y march a syrthyaw i mywn i'r Auon.

"Och a wi a wo!" hepeis wrth welet uyg kamwed a heuyt poeni y bydei Iawndal Unionsyth yn uy sarnu a dwyn uy holl aryan kwryu, a wele uy plymiaw y mywn i'r dwuyr ar y hol. A wele, i dorri ystori hir a diulas yn ychytik llai hir a diulas, myui a'y hachupod a'y karyaw i'r lann.

Ak wele, yr hedlu oedynt yno, a mawr ydoed yr ocheneityaw a'r tynnu gwallt wrth immi geissyaw esbonyaw pam oedwn yn wlyp domen ak yn kydyaw buun noeth yn uy nwylaw ak heuyt yn drewi o Tenants Special. A hepe ui, "Ha, wyr, marchogaeth ydoed ar geuyn march kamwelw mawr aruchel, a kaffael trafferth i'w dal oedwn, ak yuelly taulu kolommen nepell a wneuthum, ak o'r herwyd hyhi a syrthiod ar y penn i mywn i'r auon. A llyma ui yn y hachub."

A hepent hwy, "OK". Kanys gwyrda yw hedlu Kaer Seint, ak yn ymdiriet mywn Kymry Kanol kall mal myui.

Ak wele, myui a etrycheis i mywn i lygeit y uerch ydoed yn uym breichyeu, ak wele, oedynt yn biws! "Och!" hepe ui, nit am y tro kyntau y diw hwnnw, "ai tydi ydyw y uerch a'r llygeit piws, eneit?"

"Wel, debyk," hep hi.

"Och!" mede ui (gann wneuthur notynn yn uym penn i dechreu medwl am ebychyat newyd), "ony weli pa mor debyk i geink Pwyll a Rhiannon yw yr hanes hwnn? Ak wele, yn y chwetyl honno, Pwyll a gauod gysku gen Rhiannon, a mawr ydoed y streetkred eu ymysk y gwyr ereill o'r herwyd. A gau inneu wneuthur yr un peth genti?"

A hep hi, "Na, Kymro, kanys yr wyu mewn poen ar ol i ryw kolommen daraw uym penn, ak yn oer ak yn wlyp ar ol hanner bodi yn y dwuyr, ak heuyt wyt yn bot yn llei ramantaid nag y gelli gann dy dwylaw yssyd yn phondlyaw uym bronneu swmpus."

"O, sori," hep myui (onyt dim yn sori mywn gwirioned).

"Ak yr wyu nawr yn kysylltu a Iawndal Unionsyth, kanys wyt gweti achosi diurot immi," hep hi.

"Keillyeu", hepe ui.

Ak wele, hyhi a aeth ymdeith ar y march kamwelw &c. Onyt nit wyu etaw gweti derbyn negesseu gann y kyureithwyr yn uy bygwth am y treissyaw ak aderynn mor, nak ychweith gweti derbynn neges gariadus arall genthi, onyt yr wyu gweti dal annwyt yn uy penn o neityaw i mywn i'r auon ar y hol. Eithyr, kretau y bot i gyt yn wrth eu, kanys yr wyu yn kouyaw yr olykua wrth idi uarchogaeth odi wrthyu yn dinoeth, a myui yn y kytyaw yn uym breichyeu ar kei Kaer Seint, yn y phondlyaw mywn lle kyhoedus. (Gwell, a rhatach, na pornographaeth yw y medylieu hynn, gydymdeithyon.)

Och, uerch a'r llygeit pwis! A wnei uadeu immi? Ak a wnei di esbonyaw kyurin uesureu dy uarch kamwelw five-speed GTI imm? Kanys wyu ymouyn un. Byd yn da i gaffael i ffwrd o Day Day pann y mae yn uedw ak yn gwneuthur datleuonn ffeminydeid gwiryon.

14.9.06

Minneu yn datgann yr ennilluun, a mawr lawenhau odi hynny

Wele, yn yr wythnos diwethau yr wyu gweti bot yn kaffael uym bodi gann yr holl uunot hynn yn ymaulyt trossou. Diolch ichwi gyt, uunot da. Mal dim arall eryoet immi y broui ydoed, a mawr ydoed uym braw onyt heuyt uym brolyaw, kanys y uot yn dangos pa sut kymeint o wrda a styt yw y Kymro Kanol, seu myui. Gwnn uot ryw resswm paham y mae holl enethot Kaer Seint yn llewygu pan y maent yn seuyll nessau immi yn y tauarn. Eithyr, gweti hir bendronnyaw, diskynn a wneis ar ganlynyat, a'r uun honno yssyd am ennill y gystatleuaeth wych, a kaffael kyule i uynet am diot gyta mi (hyhi yssyd yn talu, eneit). A'r uun honno? Wele, katwau y syspens trwy dywetyt pwy yssyd yn dyuot yn trydyd ak eil. Kreulon wyu.

Nachau, y drydyd, seu LHEUCU LHWYD. Da wyt, Lheucu, a'th sillauu yn debyk iawn i Gymraek o'r unuet ganriu ar bymtheg, a da yw hynny (eithyr dim mor da a Kymraeg Kanol). Onyt nit wyu yn hoffi'r geir "ketor". Term ffermwyr iueink yw, a keu a swnllyt ydynt hwynthwy yn y dauarn liw nos pan wyu i a Day Day a Mihangel yn keissyaw slwmpyaw'n anymwypotol yn y kornel. Uelly, trydyd wyt, onyt diolch am dy gynnik.

Yn eil, wele, ak agos ydoed hynn, Y UERCH A'R LLYGEIT PIWS. Och ohonot, uun ber, kanys wyt yn siwr o uynet yn bell gyta dy garyat at ueirch a Kouieu medw, onyt y tro diweythau immi uynet yn noeth yn gyhoedus ydoed mal sialens gann Mihangel, i uynet yn uonllwm borkyn i'r Uenei ger Kaer Seint. Oer ydoed, onyt gwaeth na hynn ydoed pann y daeth bws yn llawn, neut, o uunot penuelyn o Swetenn oedynt yn chwaray pel uoli ak yn hard bop un. A gwelet a wnaethant uyn twlsyn gwywedik (o achos y DWUYR OER, gydymdeithyon), a mawr ydoed y chwerthin, a uym meuyl a gwaradwyd inneu. Yuelly, nit tydi yssyd yn ennill, Uerch, eithyr y mae'r llun ohonot yn dinoeth yr awron ar uy mur yn uy ystauell wely, yn y man lle bu'r poster o Abbi Bronmws, a oed gweti rhwygaw o achos gor-deunyd.

Onyt, gydymdeithyon, pwy yssyd yn ennill y prynhawngweith hwnn? Wele, ac och a wiw, seu ANTI MELYNN A'Y CHAP NELI yw hyhi, o achos idi ennill kalonn y Kymro a'y bardoniaeth digriuawl. Ie, gyueillyawn, bardoniaeth ber yssyd yn da gan y Kymro bron kymeint a kwrw, yn enwedik bardoniaeth uutur ar uytr (hoho mawr uy chwerthin ar y chwaray geirieu--yn dy wep, Giraldus Llwyt Owein). Diolch itti Anti Melynn (er, gobeithyau nas modryp hen wyt ymywn gwiryoned, yr wyt yn byw ar benn dy hun a chasglu kathot a gwneuthur SwDoKw tra'n gwylyaw Hip neu Skip) am dy gyuranyat eithryatol, a llongyuarchyateu ar dy gamp. Os gweli di'n da, yr awron danuona a) dy enw a llun ohonot, a b) dy uanylyon bank (neu dillat isau o sauon) i:

Y Kymro Kanol
Wrth y kylchkronneu megis "Gwres" a "Kota myui i uynyd"
Gwerth Gwlan
Kaerseintynaruon
LL55 1KK

neu gelli gatael hwy euo Deui y barman yn yr Anglesey Arms amdanau. (Ymdiheuryateu nat wyu ar y uoment gyta ty go iawn i uyw yndo. Bu i uy fflat loski i lawr yn diwedar pan y bu Day Day yn arbroui gyta rodi petrol ymywn mikrodonn, a mawr ydoed y loes gweti hynny. Bydau yn symut i mywn y blasty krand yn uuan, uod bynnak, a hwre uawr o achos hynny. Dim onyt i mmi ennill y Loteri dyd Satwrn, a bydau yn iawn. Diolch itti, Dail Gwyntwn, am wneuthur uyg gobeithyawn yn realiti, tydi a'th ffyrd hoyw, hoyw.)

Pan gau dy uanylyon, Melynn, bydau yn dywetyt pa bryt i gyuaruot yn Koui Karrek, a pa beth yr wyt i wiskaw. Etrychau ymlaenn i welet dy gap Neli (beth bynnak diawl ydyw hwnnw), a titheu danno!