Pumet keink y Mabinogyon: Chwedyl y Kymro Kanol

Wedi kanuot yr wyu y Ryngrwyt, a gwelau mai da ydyw. O'r herwyd, yskriuenny y gwnau arnaw yn dywedyt yr hynn y gwnau gyda'm bywyt. Y rann fwyau o'r amser, yuet ydyw. Hoffau yuet.

Enw: Y Kymro Kanol
Lleolyat: Kymru, Ynys y Ketyrn

2.3.07

Nyni yn tri yn dangos yn gallu kerdorawl ar y teledyd unweith ettaw

Yn wir, yr wyu yn dywetyt wrthych, yr oed y prouyat o berphormyaw ar K-Ffaktor kyn y Natolik a kanuawt uot Mihangel Pontstephan gyta lleis mal eos ar ol deudek Strepsyll gweti kronni blys am gannu ynnom. Nit aml y mae Day Day yn kaffael synyateu da. Neut, byth, onid wele y mae tro kyntau i popeth (heplaw amdanou inneu'n deffraw hep pen mawr, och o hynny). Ak yuelly, tra yn eisted yn tauarn inni yn dathlu yn budugolyeith tross Gwytionn uab Don, ak heuyt y bot hi yn dyd Gwyl Dewi, oed yn sant oed yn byw mil pum kant o ulynydoed yn ol ak yn hoffi yuet dwr (nit dyn ar ol uyg kalon yw eu, eithyr roed y gallu i newit y tirwed gyta hankes boket yn anhykoel, ak yr wyu i a Mihangel yn medwl dylem keissyaw meistrolyaw yr un trik, i allu i goti bryn mawr, mawr i rowlyaw i lawr eu pann yn chwil). Neut, dathlu hyn oll oedem gyta jwgieu o kwryu phlat yn O'Sheas yn Bangor Iskoed, Day Day a dywedassod y gynllwyn gwallkou nessau.

"Nachau," hep ynteu, "henoid wele S4K yssyd yn darlletyaw y raklenn ulynydol hynaws hael honno, Kan i Kymru, pa le y mae wyth o gantoryon yn kystatlu am ennill £100,000,000, a'r sawl yssyd yn ennill yw neut y gwr yssyd a'r mwyau o gydymdeithyon yn pleidleisyaw idaw tross y negess testun. Hawd uydei inni gystatlu yndaw gyta lleis eoseid Mihangel, ak ynteu a'y opherynn mawredawk etc. Ak o ganlynyat, wele bydem yn ennill digoned o aryan i yuet bop nosson o yr awron tann diwed amser yn Koui Karrek! Neu prynu tri pheint yn Kaerdid."

Onyt myui a dywedeis wrthaw, "Day Day, uyg kyueill mongllyt mwytrus, wele Kan i Kymru yssyd angen itti rodi dy gan i mywn erbyn mis Jonawr eithyr ni wnant dy derbynn. Ak heuyt, nit oes gennym llawer o gydymdeithyon a wneiph bleidleissyo inni. Nit rei yssyd a teleffonyeu a'r gallu i negessu testun pa beth bynnak. Kynllun phol yw eu."

A Day Day a dywawt, "Na, wyu erioet gweti kaffael kynllwyn phol, Kymro dilornus."

Ankywir oed eu, wrth gwrs, onit nit oedwn digonn sobor i datleu ak eu. "Dywet ditheu dy gynllwyn gwych ynteu, Day Day," hepe ui, gann uodi uym pryteron ymywn uyg kwrw.

"Ha," med Day Day, "wele, Mihangel yssyd yn ganwr da, a myui yssyd yn gawr da, a tydi, Kymro, wyt yn atynyattawl at uunot, ak yuelly kretau y gallwn ninneu gystatleu yn Kan i Kymru. Seu uyg kynllwyn, inni dorri i mywn i'r stiwtyo tra bot y kystatleuaeth yn mynet ym mlaenn, a kanu uyg kan inneu. A phawb yssyd atreu yn gwylyaw ar y teledyd, wrthi yn phlippyaw rwng Akademmi Enwawgrwyd Rydhat Komig ar BBK1 gant welet yn kanu, a pleidleissyaw inni, a nachau nyni a ennillwn £100,000,000!"

Kyttunassom, myui a Mihangel, y uot yn kynllwyn pholach na'r un y mae Day Day gweti y gaffael erys idaw awgrymu inni geissyaw ymdangos ar Sialens Priuysgawl gytak Ieremwy Paksdyn, a ninneu yn kolli o -55 pwynt i Rytychen (keu oed y dyd du hwnnw), onyt a dywetyt y gwirioned, oedym hep dim byt i'w wneuthur i diwrnot wetyn, ak yuelly diskynassom ar wneuthur kynllwyn Day Day, eithyr inni wneuthur yn siwr yn bot yn uedw, uedw kynn mynet i'r stwityaw.

Wele nyni yuelly yn y stiwtyaw y diwrnot wetyn, a hwynthwytheu yn rekordyaw. Ak ar ol i'r trydyd kan kaffael y chwaray, seu ryw peth am y glaw, yssyd yn peth kyffretin iawn IAWN yn Kaer Seint, Day Day a ruthrod i'r llwyuann a dwyn y mikroffonyd, a myui a gikyeis y drymywr yn y geillieu a dwyn y ffyn, a Mihangel a gamod yn braff i'r llwyuann gyta y offerynn hynot allan yn y dwylaw, a llyma ni'n dechreu kanu kan hwylyawk y mae Day Day gweti y kyuansodi (er wyu yn kretu idaw dwyn y tiwn gann rywun arall). Seu yn kan.

"Wrth gwrs ue gei di prynyaw im jwk o gwrw;
Wrth gwrs ue gei archebyaw peint o Brens;
Wrth gwrs ue gei di yuet pum siott o wiski;
Dim onit itti warchot rak varikos vens."

Llyma kan a glywyt yn tauarn yn Aruon;
Fe gauwyt ynno dwrw
Rhyw dri o Gouis medw,
Ak roedent yn gweidyaw:
"Neut, diot uynnwn ni!"
A buan oedent yn llithraw,
Yn chwytu ak angkouyaw--
"Bois Kaer Seint yn Aruon ydym ni!"

"Duw na, ni gewch chi ddiot," yr hep yr barman;
"Duw na, rych uedw gokos," medei eu;
"Duw na," hep ni, "rym sobor mal gweinidok;
O! ro inn gwrw brau!"--a wele'n llef:

Llyma kan a glywyt yn tauarn yn Aruon;
Fe gauwyt ynno dwrw
Rhyw dri o Gouis medw,
Ak roedent yn gweidyaw:
"Neut, diot uynnwn ni!"
Ont kawsant hwy gik allan--
Och, mawr oed y gyulauan!
"Bois Kaer Seint yn Aruon ydym ni!"

Och, da ak heuyt sonyarus ydoed yn kanu ninneu, a gwych oed bysedu Mihangel o'y offerynn! Ak wele y bunot hoffus yn taulyaw y dillat isau attom, a'r rann uwyau yn diskynn ar penn Day Day, ak eu yn digyaw o'r herwyd, kanys ffemynyd yw eu ak yn erbyn i uunot ymdwyn mal hynn. Eithyr myui a Mihangel oedem yn katw'r dillat isau er mwyn ychwaneku at yn kasglyat atreu.

Onit--galar! Nachau yn dyuot o'r stiwtio y uun honno a oed yn amlwk gweti diank o'r mann pa le y rodassant Simeon Kawl ak Alwynn uab Hwmfree hitheu, seu llyma KARRYL UERCH HARRI UERCH SION, och o hynny! A llitiok iawn ydoed hi.

"Neut, chwychwi ydych kantoryon gwaethau wyu eryoet gweti kliguet ar Kan i Kymru," hep hi, "Ak mae hynny yn kynnwys Iwks a Doyeil. Gwradwyd arnoch! Mae uy krynodisk newyd allan."

Ak ar hynny llyma hitheu'n redek attom gann reki mal Arianrhot gynt, a llyma ninneu yn troelli ar yn sotleu a redek odi yno, kanys nit ym ninneu'n hoph o Karryl uerch Harri, o'r perwyl mai brawychus yw hi erbyn hynn ak yn llawn gwallgourwyd. Eithyr mae Day Day gweti prynyaw y krynodisk newyd hi, ak mae eu yn y hoffi, hyt yn oet Shampw. Onit, kretau mai o herwyd y llun rywyawl ohoni ar y klawr y mae eu gweti y prynyaw ymywn gwirioned. Och, mong yw eu.

Neut, yuelly, ni wnaethon ennill Kan i Kymru, onit yr wyu yn sikir y bydwch chwitheu yn gwylyaw eu ar y teledyd henoid i welet os allwch welet myui a'm kydymdeithyawn yn y gynilleitua yn kydkanu'n uedw!

19 o sylwateu:

Hep Blogger Ray Diota

Shwdi rhen Gymro Canol?

Chwant helpu mas 'da colofn ddigri i dimlol 'to?

Go on!

Ray
dimloldimsaith@yahoo.co.uk

5/6/07 2:27 PM  
Hep Anonymous Anonymous

Oes gen ti syniadau ar gyfer y Welsh Blog Awards 2007?

14/6/07 2:27 AM  
Hep Anonymous Anonymous

Pa le yr wyt yn cuddiau KK - mae dy dikriuwch ar goll!

4/10/07 4:36 AM  
Hep Anonymous Anonymous

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

3/4/08 6:11 AM  
Hep Anonymous Anonymous

buy cheap viagra online viagra sample viagra strips what is generic viagra how long does viagra last purchase viagra viagra discount mexico viagra negative effects of viagra recreational viagra use 2007 viagra hmo viagra herb alternative 18 takes viagra natural viagra substitutes

14/11/09 11:03 AM  
Hep Anonymous Anonymous

like gambling? love las vegas? surveying the all reborn [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with on the other side of 75 up to the record unsought looking for [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and devise down licit exclude with our $400 on the immoral of commission bonus.
we from besides safer games then the broken-down online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net!

8/2/10 6:23 AM  
Hep Anonymous Anonymous

Good article. thank you

If you want download avatars for you, click link below

http://avatarsforyou.net

3/4/10 5:34 AM  
Hep Anonymous Anonymous

[B]NationalClicks.com[/B]-HOT FREE, Sexy Videos, Hot Pictures, Celebrities, Hot Girls

[url=http://nationalclicks.com][img]http://www.hotlatinanation.com/outside/national%20clicks.jpg[/img][/url]
[B]
**NOTE: We are your ONLY Free Softcore Adult Playground with over 20 Free Social Communities built towards your favorite fantasy. [/B]

You don't have a favorite fantasy? You should.

Maybe its Hot Teachers, Hot Mom's, Hot Wives, Lingerie, Daisy Dukes, Nip Slips, Sexy Legs, Booty, Wedgies or Panties.

Don't worry, we have you covered.

With over 20 Free Hot Social Communities to upload Pictures, Videos and Blogs we are sure to have what you desire.


Check out NationalClicks.com, have some fun, interact and enjoy all the free stuff.

18/4/10 8:04 PM  
Hep Anonymous Anonymous

А! الفكر وأود أن أقول موضوع التعليق وأنيق ، هل تجعل لنفسك؟ انها رهيبة حقا!

5/12/10 10:15 AM  
Hep Anonymous Anonymous

Very nice indeed I’ll probably download it. Thanks.

31/1/11 4:34 PM  
Hep Anonymous Anonymous

Thank You for visiting this url. Please allow me to have the possibility to show my satisfaction with acid reflux surgery Treatment. They offer professional and quick support. Please look at this : [url=http://sellhealth.forumhealth.net/acid-reflux-treatment/]infant acid reflux[/url].

I appreciate acid reflux symptoms in women information, You will too.

28/8/11 10:30 AM  
Hep Anonymous Anonymous

buy xanax boost your xanax high - what does a 2mg xanax pill look like

19/11/12 3:43 AM  
Hep Anonymous Anonymous

Hello Dear, are you in fact νisitіng this web
sitе rеgulaгly, if sо аftеr
that you will defіnitely οbtain plеasant experіenсe.


My wеb-site - fau
My weblog ...

4/1/13 4:47 PM  
Hep Anonymous Anonymous

Aw, this waѕ а very good post. Spending some
time and аctual effort tо generatе a superb articlе… but what can
I ѕaу… I ρгoсrastinate a
whole lot and ԁon't manage to get anything done.

Feel free to surf to my web site pikavippi
My page: pikavippi

9/1/13 2:09 AM  
Hep Anonymous Anonymous

Ηmm is аnyone elsе hаѵing ρгοblems with the pictures οn this blog lοaԁing?
Ӏ'm trying to find out if its a problem on my end or if it'ѕ thе blog.

Anу suggestions would bе grеatly apρreсiateԁ.


Here is my homepage :: altec
my web page :: used altec bucket trucks

3/2/13 4:52 PM  
Hep Anonymous Anonymous

Thank yοu for ѕhaгing уоur thοughts.
I trulу aрpгeсiаte your еffoгts аnԁ I will be waiting
for yοur next pоѕt thanκs οnce аgaіn.


Hегe is my ѕіte - http://www.locateabuckettruck.com/

23/2/13 8:44 PM  
Hep Anonymous Anonymous

Now that I've just devoted five hours on your website reading your posts, I'm hooked on your blog.
I bookmarked it as well so that I can keep up with it
frequently. Go and visit my blog as well and tell me what you think.


My web blog: Patagunico.Com

20/4/13 8:32 PM  
Hep Anonymous Anonymous

It's great that you took the occasion to write this, as it's an issue that is very really important to me.
Where are your contact details though? My name's Silke Whiting and I'd love to discuss this further.Here is my site :: james-scape.com

26/4/13 12:35 PM  
Hep Anonymous Anonymous

After read this I found it to be rather insightful.
. I cherish you setting aside the time and effort
to put this material together. I just as before find myself using up way too much time simultaneously reading
and/or commenting. Absolutely worth the time, regardless.


Look into my site http://jenk.be/index.php/kids/item/203-elise-op-de-pot

26/4/13 5:53 PM  

Ro dy sylwat immi

Links to this post:

Create a Link

<< Adreu